Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD

Високоскоростно торене при всякакви обстоятелства

Високоскоростно торене

Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD притежава почти същите характеристики като Kverneland Exacta TL GEOSPREAD, но идва с обновена CentreFlow система с 8 лопатки с голям капацитет на всеки диск за перфектно припокриване, без значение колко бързо се движите в полето. Със секции от по 1 метър, 4 тегловни клетки и референтен сензор, Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD може да тори с висока скорост при всякакви обстоятелства. Моделът Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD е ISOBUS съвместим и AEF сертифициран. Може да работи с IsoMatch Tellus GO+, IsoMatch Tellus PRO или всеки един ISOBUS съвместим дисплей.

Предимства:

 • Високоскоростна CentreFlow система
 • Напълно автоматична тегловна система с уникален референтен сензор
 • Уникална GEOSPREAD система с два електрически актуатора
 • ISOBUS съвместимост (11783)
 • Възможно комбиниране с IsoMatch GEOCONTROL
 • MULTIRATE- прилагане на множество променливи норми в рамките на работната ширина

Технически спецификации

Exacta TLX GEOSPREAD

TLX GEOSPREAD

1875

TLX GEOSPREAD

2550

TLX GEOSPREAD

 3225

TLX GEOSPREAD

 3900

Капацитет на бункера (литри) 1875 2550 3225 3900
Височина на пълнене (см) 123 142 161 180
Ширина (см) 290 290 290 290
Ширина на пълнене (см) 284 284 284 284
Тегло в празно състояние (кг) 705 735 765 795
Ширина на торене (м) 24-40 24-40 24-40 24-40
Производителност (кг/мин) 10-540 10-540 10-540 10-540

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

GEOSPREAD System

По време на работа с IsoMatch GEOCONTROL, като допълнение към GEOSPREAD можете да настроите вашата Exacta CL, TL и TLX GEOSPREAD по-прецизно. Работната ширина ще бъде автоматично настроена с точнто презастъпване и покриване използвайки GPS система. Например при каране в поле с неправилна форма, GEOSPREAD ще започне да намаля работната ширина стъпка по стъпка. GEOPSREAD използва функцията за секционен контрол на IsoMatch GEOCONTROL софтуерът, който е част от IsoMatch Tellus PRO или IsoMatch Tellus GO+ терминали. Работната ширина на торачката е разпределена в секции от 1 м ширина (макс. 45 секции на TLX GEOSPREAD, макс. 54 секции на TL GEOSPREAD и макс. 33 секции на CL GEOSPREAD). Не само работната ширина е регулирана, но също така и нормата на торене (кг/мин) е настроена автоматично спрямо променената работна ширина. Тази уникална комбинация от работна ширина и работна норма прави GEOSPREAD системата изключително точна.

Предимства:

 • Бързо и точно торене поради директната връзка на ел. актуаторите с дозиращата система
 • Стабилни обороти на дисковте в комбинация с настройката на точката на освобождаване поддържа равномерна дъга на разпръскване
 • Секционен контрол с 1 м секции (в зависимост от функционалността на терминала)
 • Лесна операция: без нужда да се излиза от трактора за промяна на работната ширина
 • 100% ISOBUS съвместимост за лесна работа
 • Възможност за автоматичен старт/стоп с GPS в края на полето

Високоскоростна CentreFlow система

С високоскоростната CentreFlow система, торът получва първоначално ускорение още в дозиращото устройство, още преди да е освободен върху диска. Тази система е единствена по рода си при сравнение с повечето други системи със свободно освобождаване на тора върху диска. Въпреки това, високоскоростната CentreFlow система има някои освновни предимства:

 • Без удар, без разтрошаване. Схемата на разпространение на тора не се влияе от торови частици с нарушена цялост.
 • 8 лопатки на всеки диск, вместо 2. С 8 лопатки торът се изтласква към полето с голяма честота и с постоянен поток и равномерно разпространение, което е изключително важно се работи с висока скорост и с голямо количество тор.
 • Точно торене, дори при наклони. Наклонът на торачката не влия върху точката на освобождаване на тора и допира на тора с лопатките. 

Тегловна система

 • Непрекъсната динамична „онлайн-калибрация“ с висока честота на предаване на сигнала.
 • Уникалната технология с референтен сензор на Kverneland : всички негативни влияния са автоматично коригирани и елиминирани, осигурявайки несравнима прецизност на торене дори при наклон. Референтният сензор на Kverneland дава абсолютна точност, всеки килограм е от значение!
 • Тегловните клетки в комбинавия с референтния сензор предоставят:

-       Автоматично калибриране и непрекъсната работа на тегловната система

-       Автоматично калибриране при наклон

-       Автоматично коригиране при шокови ситуации, дори при наклонени терени

-       Автоматично дозиране спрямо скоростта

-       Без нужда от калибрационни тестове

Най-високата точност при всички условия: равномерно разпространение и гарантирано качество. Спестява разходи и повишава качеството!

EasySet: Лесна настройка и калибриране

Компактният дашборд Ви дава възможност за улеснено и точно настройване и калибриране на нормата. Две хидравлично регулирани дозиращи устройства, всяко с три отвора, осигуряват равномерен поток на тора от бункера към разпръскващите дискове.

Отделът за разработки на Kverneland притежава собствен център за тестване на торачки с цел постоянно тестване на инвентарите. Всички изпитвания и тестове се провеждат съгласно изключително строги стандарти и изисквания за качество.

Ключът към прецизното торене е възможно най-точното напасване на качеството на тора и неговото тегло с таблиците за торене. Чек листът на Kverneland Ви позволява да осигурите постоянна точно на полето при всички условия.

  1. Изберете типа тор
  2. Определете размера на гранулите
  3. Определете хектолитровата стойност

Торене по границата

Kverneland системата ExactLine или ръчно/хидравлично устройство за торене по границата. ExactLine може лесно да се настрои за всички видове тор и за всички работни ширини. Работата е лесна, като на механизатора не се налага да напуска седалката си. За моделите HL, TL и TLX, ExactLine може да бъде позициониран от ляво или от дясно на торачката по избор на фермера.

Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.

При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.

Индикаторът за границата (BSI), показва кое устройство за торене по границата е активно. 

AutosetApp

 

С приложението AutosetApp вие имате винаги най-актуалните настройки. AutosetApp е приложение (софтуерно приложение), което е достъпно от IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus GO+ терминала. terminal. Приложението е стандартно интегрирано в IsoMatch Tellus GEOCONTROL софтуера. Приложението свръзва терминала директно с торачката GEOSPREAD® и автоматично ще я настрои спрямо настройките, които се въвеждат в него. Приложението AutosetApp може да се използва и със стандартна торачка Kverneland  CL-EW и TL с кантар с тази разлика, че точката на освобождаване (настройването с букви) на тора следва да бъде настроено ръчно.

Базата данни с най-актуалните настройки е винаги налична онлайн. Приложението AutosetApp може да се свърже към базата данни за торовете по два начина. Първият е чрез IsoMatch Wireless WIFI USB адаптер, а вторият е чрез сваляне на най- актуланата версия на базата данни от уебсайта www.kvernelandspreadingcharts.com  и качване чрез USB директно на IsoMatch Tellus GO+ или PRO терминала.

 

Стандартно и допълнително оборудване

 • Лесни за сглабяне алуминиеви разширения на бункера, с които се увеличава капацитета му.
 • Лесно за сгъване и разгъване поркивало на бункера.
 • Ляво/дясно устройство за изключване на секцията за работа с половин работна ширина, налично като опция.
 • С цел осигуряване на постоянен поток на тора, при торене с ниска норма, CentreFlow системата е оборудвана с комплект за фина дозировка. Идеален за разпръскване с ниска норма,  на семена и пелети.
 • Сита в бункера като стандартно оборудване на Exacta CL торачките.
 • Комплект за изпразване на бункера за лесно изваждане на останалите в бункера гранули.
 • Цилиндър за релсова работа, ръчно или хидравлично усстройство за торене по границата или ExactLine за торене по границата може да бъдат поръчани за по-лесна работа по границите.
 • LED светлини с дълъг живот като опция