Продълбочител Kverneland Flatliner

Максимално раздробяване на почвата – минимално нарушаване на повърхността