Soil Paker Arm

Здрав и надежден

Kverneland Packer Arm

Закрепва се директно към хедстока за намаляване на приложените върху плуга странични сили. По този начин се преодоляват проблемите, свързани с използването на традиционни валяци за бразди, закрепени към рамата на плуга.

Благодарение на уникалните стомани и термични обработки на Kverneland, хедстока и рамото на валяка са още по-здрави и това осигурява безпроблемно функциониране.

С цел бързо и лесно използване, Kverneland Packer Arm е оборудван с хидравличен освобождаващ механизъм и предлаган като допълнително оборудване хидравличен центриращ цилиндър.