Kverneland Optima с твърда рама

Универсална редова сеялка за царевица, слънчоглед, бакла, негранулирани и гранулирани семена на цвекло и много други видове семена.

Optima е универсалната редова сеялка за царевица, слънчоглед, бакла, негранулирани и гранулирани семена на цвекло, дребен боб, соя, грах и много други видове семена. Сеялка, отличаваща се с широка гама приложения, предлага по-голям капацитет, благодарение на увеличените работни ширини. 

Сеялката Optima се предлага на 3,0 м и 4,5 м с ширина на реда от 30 см нагоре до 80см в зависимост от вида на реда и оборудването.

Всички твърди рами на Optima може да бъдат оборудвани с механично или електрическо задвижване, като се предлагат също така системи за нормална сеитба, Tandem и HD-II секции. Optima може да се комбинира с предлаганото като опция внасяне на тор, преден бункер или устройство за внасяне на микрогранули.

Комбинирането на Optima с iXtra LiFe позволява прилагане на течен тор по време на сеитба. Повече информация може да намерите при продукта iXtra LiFe.

Предимства:

 • Стабилен паралелограм
 • Всички шарнирни точки на паралелограма са с необслужваеми втулки
 • Всички притъпкващи колела са с необслужваеми лагери
 • Отлети колтъри със система за бързо освобождаване от колтърния корпус
 • Модулни изсяващи апарати: Основният елемент остава винаги един и същ, а оборудването може да се променя според индивидуалните предпочитания.
 • Лесна смяна на различни колтъри и притъпкващи колела в зависимост от вида на семената и почвените условия.
 • Патентован “Seeding Heart” без уплътнения
 • ISOBUS Intelligence
Optima твърда рама        
Работна ширина 3 4.5    
Брой редове 4 - 8 6 - 10    
HD-II ред x x    
Стандартен ред x x    
Тандемен ред x x    
e-drive II / GEOSEED x x    
Механично задвижване x x    
Устройство за торене x x    
DF1/DF2 x x    
Апликатор на микрогранули x x    

Твърда рама Optima

Твърдата рама Optima се предлага във варианти с размер 3m, 4.5m, 6.1m и 9.3m с ширина на реда от 30cm до 80cm, в зависимост от вида на редовете и оборудването.

 

Малките сеялки след прикачването им без проблем могат да бъдат транспортирани . Машините с работна дължина от 6.1m и повече може да бъдат оборудвани с устройство за надлъжно транспортиране.

Изсяващи елементи Optima

Изсяващата секция, също като машината, е с модулна конструкция.

 

Основният елемент винаги остава един и същ, а останалото оборудване може да се променя според индивидуалните изисквания.

Притъпкващите колела са с необслужваеми сачмени лагери. Дълбочината на сеитба може да се променя безстъпково с помощта на регулиращ винтов механизъм. Чрез скала се гарантира правилната настройка за всички редове.

Изсяващите колтъри са конструирани с висока точка на закрепване. Това позволява да се работи на голяма дълбочина при сеитба на бобови растения и в суха почва, без да се причинява износване на корпуса.

С помощта на тандемната конструкция на изсяващите апарати за цвекло, се постига прецизен контрол на дълбочината.

Стандартен изсяващ апарат за конвенционална сеитба след подготовка: колтър за царевица и колело за дълбочина Farmflex 370mm (500mm . опция), пружинен окопвач и повдигач (стандартно оборудване).

Изсяващ апарат Optima HD-II: елементи за мулчираща и конвенционална сеитба

Seeding Heart Optima

“Seeding Heart” механизъм без уплътнения

Патентованият “Seeding Heart” механизъм на Kverneland намалява разходите за поддръжка до минимум.

Без триене, без износване, нисък задвижващ въртящ момент, минимална поддръжка: Дискът за семена се върти в “Seeding Heart” механизма заедно с вакуумната камера. Изсяващият барабан е свързан с вакуумния вентилатор посредством кух вал.

“Seeding Heart” конструкцията позволява да не възниква загуба на вакуум, което води до ниско изискване за вакуум.

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – пълен контрол и непрекъснато наблюдение на машината от кабината на трактора в съответствие със стандарта ISOBUS

 

С помощта на e-drive/e-drive II, всеки изсяващ апарат се задвижва индивидуално от електромотор.

Системата за задвижване с минимални изисквания за поддръжка е свързана директно със “Seeding Heart” механизма посредством зъбен ремък в капсулиран прахозащитен корпус.

По този начин е постигната изключително компактна конструкция с плавни характеристики на задвижването при ниска консумация на електроенергия.

Всички данни се въвеждат и прочитат на ISOBUS терминал, напр. IsoMatch Tellus PRO или Tellus GO.

Разстоянието при сеитба се регулира безстъпково и може да се променя по време на работа.

Всеки от изсяващите апарати може да се изключи индивидуално.

При тесни междуредия с ширина 37.5cm се проявява и друго предимство на e-drive/e-drive II: Индивидуална промяна при релсова сеитба. Релсите може да се променят в зависимост от ширината на пръскане.

Системата e-drive/e-drive II позволява изцяло електронно наблюдение на всички функции на машината, включително наблюдение на семената с помощта на оптичен сензор.

Полагане на тор

 • Стабилна конструкция, модулна система, ниски разходи за поддръжка, висока степен на износоустойчивост и оптимална дълбочина на полагане.
 • За полагане на тор, Kverneland предлага бункери за различни цели.
 • Верижното задвижване на дозиращия апарат позволява регулиране от 10,6 до 39kg на декар при междуредие 75cm.
 • Апликаторът за тор се задвижва централно от странично монтирана предавателна кутия с удобен достъп.
 • Колтър за тор, стандартно засяване с тесен колтър и стабилна, надеждна конструкция, защита от странично приложени сили със спирална пружина.
 • Двудисков колтър с нарези за мулчираща сеитба за неблокиращо и прецизно полагане на тора с Ø 350mm двудисков колтър с нарези.
 • Всички модели Optima може да бъдат оборудвани с микрогранулен апликатор. Бункерите са изработени от специален вид пластмаса и са с капацитет 35 литра. В зависимост от работната ширина, бункерите захранват 2 до 3 изсяващи апарата.

ISOBUS Intelligence - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL – Икономия на разходи с непосредствени ползи

Сеитбата с GPS и GEOCONTROL в комбинация с електрически задвижвана редова сеялка е важна стъпка към постигането на прецизност и икономия на разходи. Тези машини са оборудвани с ISOBUS технология, която може да се управлява лесно с помощта на IsoMatch Tellus терминал. 

Всеки електрически задвижван изсяващ елемент, в комбинация с GPS и GEOCONTROL, се включва и изключва на точното място, за да се избегне презастъпване със засети преди това редове. Това е особено удобно за полетата с триъгълна форма и за граничните зони с извита или неправилна форма. 

Повече информация за ISOBUS Intelligence

ISOBUS Intelligence - GEOSEED - Optima

GEOSEED – Прецизност на високо ниво

GEOSEED се предлага на две различни нива:

GEOSEED Level 1 е синхронизирането в работната ширина на машината. По този начин се постига почти перфектно разпределение на семената в паралелна или диамантена схема: Позитивни ефекти са най-доброто усвояване на хранителни вещества, вода и слънце. Освен това се намалява ветровата и водната ерозия на почвата.

GEOSEED Level 2 е синхронизиране в цялото поле. Това е необходимото изискване за междуредово култивиране, както и напречно на посоката на сеитба. GEOSEED е единствената система в света, която дава възможност да се извършва механичен контрол на плевелите!