Обръщащ почвата валяк

Допълнителен натрошаващ ролер