Изсяващ апарат Kverneland Optima HD-II

Универсален изсяващ апарат за мулчираща и конвенционална сеитба