Kverneland Exacta TL GEOSPREAD

GPS контролирано, интелигентно торене (с минимална ширина на секцията 1 метър) с торачка Exacta ТL GEOSPREAD.