Бъдещето на прецизното земеделие

Бъдещето на прецизното земеделие

Ускорете по пътя към свързано селско стопанство.

Прецизното земеделие се приближава до норма и неговото значение и въздействие ще продължат да се увеличават в бъдеще. Настоящото предлагане от доставчиците дава на земеделските производители множество възможности и решения за това как да произвеждат повече с по-малко; използват по-ефективно инвестициите и по този начин увеличават печалбите и устойчивостта.

 

Kverneland Group Основател на стандарта ISOBUS - Plug and Play, за да започнете

Kverneland Group е основател на стандарта ISOBUS. Plug & Play е за земеделския производител. На тази основа ние се концентрираме върху разработването на бъдещи стандарти, като HighSpeed ISOBUS и безжични технологии. Второ, нашите силни страни са в осигуряването на съвместимост винаги.

 Земеделските производители могат да използват базата данни AEF за лесна проверка на съвместимостта, извършена с няколко кликвания на мишката. Производители не трябва да се притесняват дали закупеният от тях трактор или машина могат или не могат да общуват помежду си. Със свързан ISOBUS терминал, работата с машината през терминала в трактора трябва да бъде лесна. И накрая: Натрупахме дългогодишен опит в разработването на GEOSYSTEMS: Интелигентни машини, които работят с прецизна точност чрез използване на (RTK) GPS и AutoSteer, интелигентни контролни контури (напр. GEOSEED), управление на секции и променлива скорост (напр. GEOSPREAD) и използването на интелигентни сензори

Особено последният, Smart Sensors, ще се разшири значително през следващите години. Бъдещето на земеделието е за по-висока производителност и по-ефективно използване на земя, вода и торове. Когато всичко, от сензори до оборудване на полето, има възможност да отчита данни обратно до централно безжично „място“, възможностите за по-добро управление на растениевъдството, както и на фермерските операции, са почти безкрайни.

„Работим върху устройства, които събират и отчитат автоматично машинни данни като съществена основа за разработване на нуждите на устройството за в бъдеще. "

По принцип стопанството на бъдещето ще се управлява от лаптопа на производителя; той може да генерира данни за добивите, да проследява как се справят културите и той може да следи и коригира работата на машината. Умно, ефективно и лесно.