За iM FARMING

За iM FARMING

iM FARMING е концепция за "чадър" комуникация на Kverneland Group, която обхваща предлагането на електронни решения, комбинирани с инструментите на Kverneland Group, или марките Kverneland и Vicon.

Концепцията iM FARMING комбинира и представя своите конкурентни предимства на машините ISOBUS в комбинация с всички електронни решения, просто обяснено, за да помогнат на земеделския производител да намери точното решение за извършване на работата на по-интелигентен, по-ефикасен и по-лесен начин.

iMFarming_Field_GEOSEED

Максимална възвръщаемост на Вашите инвестиции
Kverneland Group е определила своята амбициозна визия като водещ доставчик на интелигентни и ефективни земеделски системи, допринасящи за устойчиво земеделие, обслужващи нарастващото население в света. Технологията на решенията за интелигентно земеделие е от решаващо значение за бъдещето на вашето земеделие, като гарантира максимална възвръщаемост на вашите инвестиции.

Технологиите за интелигентно земеделие предлагат дълготрайна перспектива за растеж в селскостопанския бизнес, с очаквани средни годишни темпове на растеж между 10-20%. Да бъдем на преден план в тези разработки е ясна цел за нашата организация, но по-важното е, че целта ни е да служим на фермерите с правилните инструменти и системи, които на първо място са много лесни за работа.