Kverneland e-drill compact & e-drill maxi

Интегрирана пневматична сеялка за слети култури – изключително удобна за оператора