Kverneland BE

Здрав плуг за всякакви почвени условия. 

5 - 8 работни органа.