Полунавесни плугове

Kverneland BE

Здрав плуг за всякакви почвени условия

5 - 8 работни органа