Kverneland 2500 i-Plough®

ISOBUS плуг за всеки тип условия. 

4 - 6 работни органа.