Kverneland iXtra LiFe

iXtra LiFe работи в комбинация с редовата сеялка Kverneland Optima за прилагане на течен тор по време на сеитба. 

Пред доброто начало

iXtra LiFe заедно с редовата сеялка Kverneland Optima гарантират, че семената се засяват на точното място, като същевременно се прилага и правилното количество течен тор. За най-добрия старт на културата, течният тор се поставя близо до семето. Интелигентните електронни системи на сеялката и предния резервоар комуникират помежду си и в резултат на това прилагането на тор, започва и спира на правилното място на всеки отделен ред. iXtra LiFe прилага течен тор близо до редовете на пролетната сеялка. В съответствие с по-строгите законови изисквания, ефективното прилагане на хранителни вещества е от ключово значение за намаляване на общото количество торове всяка година. Торенето в редовете чрез по-добро позициониране на тора близо до семената позволява да се повиши ефективността и да се спестят пари.

Предимствата

 • 100% ISOBUS съвместимост
 • Течният тор се прилага близо до реда с едно минаване и се създават условия за по-бърз старт на културата
 • По-бързо развитие на културата. Това означава по-бързо покритие на полето, с цел да се избегне развитието на плевели
 • Намаляват се разходите за тор и семена от липсата на припокриване
 • В комбинация с редови сеялки е възможно прилагане на течни торове по време на сеитба, вижте Kverneland Optima TFprofi/ Optima V/ Optima rigid/ Optima PH
 • По-добро използване на хранителните вещества
Секции 4-6-8-12-16-18
Номинална вместимост на резервоара (l) 1,100
Максимална вместимост на резервоара (l) 1,300
Тегло при незаредена машина (kg) 221
Контролен панел Електрически (ISOBUS)

Преден резервоар

 • Разпределение на обема и тежестта

Предният резервоар за течен тор с максимален обем 1300 литра (номинален обем 1100 литра) е добре балансиран и осигурява равномерно разпределение на тежестта с 2 x 65 литра вода за изплакване.

 • Паркиране и прикачване

Лесен за прикачване и паркиране: хидравлично задвижвана помпа (не е необходим силоотводен вал), връзка с ISOBUS кабел и колела за паркиране за бързо свързване.

 • Система за управление

ISOBUS електроника: до 18 отделни секции, комбинирани с електрически задвижвани изсяващи редове на сеялки за слети и редови култури гарантират идеална смяна на редовете без застъпване както на семена, така и на торове. IsoMatch GEOCONTROL с GPS автоматично контролира отделните редове и по този начин улеснява максимално оператора.

За повече информация кликнете върху "Системи за управление".

 • Независимост

Пълна функционалност на пръскачка “без греда”. Вкл. собствена електроника, регулатор на налягане, секционни клапани и почистваща система.

 • Електронен нивомер

Електронен нивомер информира компютъра на пръскачката за действиетелния обем на резервоара, като го показва, както на компютъра, така и на външния компютър.

Торене в реда

Предният резервоар iXtra LiFe е създаден за прецизно земеделие. Електрониката управлява чрез ISOBUS секциите за сеитба и торене така, че да не се получава презастъпване.

 • Ефективно

Торовнасянето в реда е начин да се повиши ефективността и да се постигнат икономии чрез по-добро вкарване на тор близо до семената. Повишената ефективност позволява да се използва по-ниска норма, с което се създава възможност за прилагане на прецизни планове за торене с цел допълнително използване на органични торове. Това допринася за повишаване на съдържанието на органични вещества в почвата и подобрява плодородието на почвата.

 • Интелигентно

Дюзите на iXtra LiFe следват статуса на ISOBUS сеялката по време на включване и изключване на секциите и регулира нормите на наторяване на базата на скоростта на движение. iXtra LiFe може да работи и като самостоятелна машина, например в комбинация с вътрешни редови култиватори или системи за механично отстраняване на плевели.

 • Лесно

IsoMatch GEOCONTROL управлява автоматично прилаганите дози и статуса на секциите, както за течното наторяване, така и за редовете на сеялката, за да може операторът да се концентрира върху сеитбата.

За повече информация кликнете върху "Система за управление".

iXclean

iXclean предпазва от нежелано преминаване на остатъчни количества в околната среда и осигурява чиста работна зона.

 

iXtra LiFe е стандартно оборудван с интегрирана система за разбъркване и почистване: ENFO Inside.

Тази интелигентна технология оптимизира пълненето и почистването на пръскащите линии, дори и когато резервоарът все още е пълен. Процесът е прецизен, без загуба на течност, и вие спестявате вода. Това са важни предимства за вас и за околната среда.

Control systems

Предният резервоар Kverneland iXtra LiFe е 100% ISOBUS съвместим като стандарт, което означава лесна работа с IsoMatch Tellus GO+ или PRO или всеки друг ISOBUS терминал на пазара.

Без презастъпване на семената и торта в един ред

До 18 индивидуални секции в комбинация с ел. задвижваните апарати на сеялките, гарантира точно включване и изключване на семената и торта. IsoMatch GEOCONTROL с GPS автоматично включва/изключва секцията на точното място, като гарантира че няма да има презастъпване или препокриване в края на полето или с ред, който е вече засят. Това е изключително важно и необходимо при полета с триъгълна или неправилна форма.

Два екрана – един терминал

Терминалът IsoMatch Tellur PRO, има спосбността да визуализира и управлява 2 различни ISOBUS инвентара по едно и също време. Това позволява контролът на две машини като например iXtra LiFe и сеялка без превключване между екраните. По този начин операторът винаги има ясна представа относно свършената работа.