Kverneland u-drill plus

u-drill plus – версия за комбинация на семена и тор

 Сеялката Kverneland U-drill plus, допълваща продуктовата група от унивесални сеялки за слята сеитба,  е достъпна в  ширини от 3,0м. и 4,0м. при твърда рама и  4,0м. и 6,0м при сгъваема рама. С едно преминаване U-drill plus извършва подготовка на сеитбеното легло, подравняване, реконсолидиране, засяване, торене и пресоване, което я отличава с висока ефективност и производителност. „plus” в името на сеялката стои за допълнителната функция за полагане едновременно на семена и тор или на два различни вида семена. Това е постигнато чрез бункера, който е оборудван с две дозиращи устройства.

За да се балансира по-кратката фаза на вегетация, прилагането на фосфорни торове подпомага първоначалното покълване и развитие на растенията по най -ефективния начин. При опити с пролетни посеви, добивите са показали увеличение до 25% в сравнение с културите, където торът е бил прилаган по други методи.

В зависимост от работната ширина, капацитетът на бункера е 3000 литра (3м и 4м) или 4350 литра (6м). Бункерът на u-drill с твърда рама е разделен надлъжно и двете дозиращи устройства са разположени от двете страни. Съотношението е 40 : 60.

U-drill plus е специално пригодена за прецизно полагане на тор при семената. Добивът на тези култури може да се увеличи значително, ако заедно със семената се полага и тор с относително висок процент на фосфат. В скандинавските и източноевропейските страни торът обикновено се полага между редовете до или под семената, докато в други страни, напр. Шотландия, предпочитаният метод е едновременно полагане на семена и тор в един и същи ред. Проби с пролетни култури показват повишаване на реколтата с до 25% в сравнение с култури, при които торът е приложен по друг начин.

U-drill plus може да работи при норма на прилагания тор до 400kg/ha и скорост 15km/h. Бункерът със система за налягане на 6-метровата версия позволява тези норми да се поддържат дори и при най-трудни условия. 

Модел Работна ширина  Разстояние в редовете (cм) Капацитет на бункера
u-drill plus твърда рама 3.0м 12.5 / 16.7 3000 литра
u-drill plus твърда рама 4.0м 12.5 / 16.7 3000 литра
u-drill plus сгъваема рама 4.0м 12.5 / 16.7 3000 литра
u-drill plus сгъваема рама 6.0м 12.5 / 16.7 4350 литра

u-drill – Преден колесен раздробител

Стъпка 1: Подравняване на почвата

За възможно най-добрата подготовка, предният колесен раздробител подравнява почвата, разбива големите буци и по този начин създава условия за оптимален контрол на дълбочината за следващите органи. Предният колесен раздробител е с диаметър 800mm. Когато не е необходим, той може да бъде повдигнат хидравлично с натискане на бутон.

u-drill – Дискова брана

Стъпка 2: Предсеитбена подготовка

Два реда на доказалата качествата си къса дискова брана с конусовидни дискове и индивидуално окачване гарантират фината и равномерна предсеитбена подготовка по цялата работна ширина. Благодарение на обновена хидравлична система, дисковата брана може да бе регулира безстепенно от кабината.

u-drill – Отместен колесен раздробител

Стъпка 3: Първо компактиране, след това сеитба

За перфектен контрол на дълбочината на колтърите и оптимален контакт между семената и почвата за осигуряване на отлично капилярно действие, разрохканата почва се рекомпактира от голям гумен раздробител. Големият размер на гумата (900mm) намалява значително необходимата теглителна мощност за машината и по този начин осигурява постоянно добри резултати.

u-drill - CD-колтър

Стъпка 4: Сеитба и компактиране при постоянна дълбочина на сеитбата

Тесният профил на колтърите с техните леко отместени стоманени дискове позволява лесно проникване в почвата. Затова е необходим малък натиск при тази операция, предизвикваща преместване само на малко количество почва. Следователно натискът на колтъра от 100kg може да се използва предимно за утъпкване с помощта на интегрираните притъпкващи колела. Резултатът: равномерна дълбочина на сеитба при висока скорост! Дълбочината на сеитба и натискът на колтъра може да се управляват централно с натискане на бутон в кабината на трактора – това спестява още повече време.

Стабилният контрол на дълбочината и натискането на семената водят до създаване на капилярна система в почвата, осигуряваща достъп до вода и отлично покълване.

u-drill – Следваща брана

Стъпка 5: Затваряне

Подравняването на почвата допълва сеитбата. Брани с S-образна форма или подравняващи палци осигуряват оптимално покриване на семената. Работният интензитет може да се регулира чрез безстепенна настройка на натиска и избор на един от трите възможни ъгли. За да се избегнат повреди на браната при движение на заден ход, тя е оборудвана с ефективно устройство за заден ход.

u-drill – Управление на операциите по границата на блока

u-drill е оборудвана със система за напълно автоматично управление на операциите по границата на блока. Това спестява много време на водача и улеснява работата. Използвайки само един бутон, водачът може да инициира процедура за границата на блока, при която колелата, дисковете и рамата на колтърите  функционират съгласно определена времева схема. Цикълът на повдигане, започващ с дисковата секция, гарантира постоянен контрол на дълбочината до самата граница на блока.

Когато се стартира процедурата за операциите по границата на блока, дозиращото устройство спира автоматично – за да се избегне двойно полагане на семена. Маркучите за семена са празни в края на блока. По този начин се спестяват до 5% от семената.

Водачът може да се концентрира върху управлението на машината и правилните операции. Освен това се предотвратява двойно полагане или пропуски при полагане на семената. Управлението на операциите по границата на блока дава възможност да се работи по-бързо, по-точно и по-ефективно. Сеялката се нуждае само от една хидравлична двойка, за да функционира.

ELDOS – дозиращо устройство

 • ELDOS се задвижва електрически от e-com и е напълно ISOBUS съвместим.
 • Възможен е GEOCONTROL с GPS сигнал, с което се избягва двойното полагане на семена.
 • Специални сензори осигуряват функционалност от кабината на трактора
 • Роторите се сменят бързо и лесно без инструменти.
 • Пет стандартни ротора се доставят за фини и големи семена или тор.
 • Възможни са норми от 1 до 400kg/ha (в зависимост от работната скорост и ширина)
 • Дозиращото устройство е леснодостъпно през цялото време.
 • Калибриране
 • Много лесен тест за калибриране, благодарение на отделното насочване на семената.
 • Дистанционно управление дава възможност на водача да изпълни калибрационния процес при дозиращото устройство.
 • Не е необходимо регулиране на механизми. Водачът просто въвежда желаните стойности в терминала, натиска един бутон за стартиране при дозиращото устройство и това е всичко.
 • Калибрирането се извършва автоматично.
 • Калибрационна клапа с интегриран затвор не позволява на семената да попаднат в ръкава.

u-drill plus – Полагане на тор

В зависимост от индивидуалните агрономически изисквания, торът може да се нанася директно в ред за сеитба или вътре между два реда.

Полагане на тор чрез дисковата секция

Изходните отвори за тор във втория ред на дисковата секция са разположени така, че торовата линия се нанася точно между два сеитбени реда. Всички растения са точно на едно и също разстояние до мястото на влагане на тора. Дълбочината на полагане на тора се контролира чрез настройка на работната дълбочина на дисковата брана.

Внасяне на тор в сеитбения ред

Внасянето на тор в сеитбения ред се извършва от допълнителен изходен отвор за тор. Торът се полага смесен със семената. Това е особено подходящо за фосфорен тор с цел подпомагане на първоначалното покълване и развитие на растенията по най-ефективен начин. Специалната конструкция на колтъра с два изходни отвора също позволява да се извършва сеитба на две различни култури само с едно минаване.