Kverneland Exacta CL

Kverneland Exacta CL е майстор в средния сегмент

Майстор в средния сегмент

Kverneland Exacta CL е средна по размер и обем торачка, която може да работи до 28 метра работна ширина и идва стандартно оборудвана с CentreFlow система. Тя е с 8 лопатки на всеки диск, като така предоставя същото качество на разпръскване като по-големите торачки Kverneland. Kverneland Exacta CL може да бъде оборудвана с повече от аксесоарите за по-големите модели, като алуминиеви разширения на бункера, устройство за торене по границата ExactLine, рама за паркиране или LED светлини. Торачката Kverneland Exacta CL може да бъде управлявана хидравлично или електрически. Електрическият модел може да бъде контролиран директно от кабината на трактора чрез компютъра Exacta Remote II.

Предимства:

 • CentreFlow система
 • EasySet за лесно и бързо настройване
 • Торенето по границата е лесно!
 • Стандартно и допълнително оборудван, според вашите нужди.
 • Компютър Exacta Remote II за контрол на торачката при затворена кабина на трактора.

Tехнически спецификации:

Exacta CL CL 1100 CL 1550 CL 2000
Капацитет на бункера (литри)
1100 1550 2000
Височина на пълнене (см)
100 119 138
Ширина (см)
220 220 220
Ширина на пълнене (см)
214 214 214
Тегло в празно състояние (кг)
325 350 375
Ширина на торене (м)
10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)*
Производителност (кг/мин)
10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Система за разпръскване CentreFlow

Без удар, без разтрошаване, без прах: Централната точка на падане на тора, плавното ускорение и центробежната сила ускоряват тора още преди да е достигнал дo лапатките.

Точно разпространение на тора: Двойното припокриване при схемата на разпространение на тора дава максимална точност. Чрез 8-те лопатки на всеки диск се осигурява постоянен поток на гранулите към полето. Това е изключително важно при по-висока скорост на торене и при разпръскване на по-големи обеми тор.

Минимална чувствителност на вятър, максимален толеранс: Плоските дискове осигуряват хоризонтално разпръскване на тора дори при наличието на вятър.

Постоянна покрита площ: Двойното припокриване в схемата наразпространение на тора гарантирахомогенно торене като краен резултат.

Гарантирана точност при наклон: Торът винаги достига диска и лопатките ведна и съща точка, дори и при наклон, катополучава една и съща степен на засилване.Наклонът на торачката не оказва влияние наточката на освобождаване на тора върху диска и лопатките.

EasySet: Лесна настройка

 • Компактният EasySet панел дава възможност за изключително точна и лесна настройка на работната норма. Двата хидравлично управляеми дозиращи апарата, всеки с 3 отвора гарантира че еднакво количество тор ще изтече от бункера към разпръскващите дискове
 • Kverneland разполага със собствена тестова зала за торове, като това позволява непрекъснато тестване на нови торове през цялата година. Всички тестове се извършват според стриктни международни изисвания и стандарти.
 • Ключът към точното торене е възможно най-близка съвместимост на използваният тор с избраната таблица за разпръскване. Чеклистът на Kverneland Exacta спомага за постигане на постоянна точност при всякакви условия:
 1. Изберете типът тор
 2. Определете размера на гранулите и разпределението
 3. Определете хектолитровото число

Торене по границата

Kverneland системата ExactLine или ръчно/хидравлично устройство за торене по границата. ExactLine може лесно да се настрои за всички видове тор и за всички работни ширини. Работата е лесна, като на механизатора не се налага да напуска седалката си. За моделите HL, TL и TLX, ExactLine може да бъде позициониран от ляво или от дясно на торачката по избор на фермера.

Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.

При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.

Индикаторът за границата (BSI), показва кое устройство за торене по границата е активно. 

Стандартно и допълнително оборудване

 • Лесни за сглабяне алуминиеви разширения на бункера, с които се увеличава капацитета му.
 • Лесно за сгъване и разгъване поркивало на бункера.
 • Ляво/дясно устройство за изключване на секцията за работа с половин работна ширина, налично като опция.
 • С цел осигуряване на постоянен поток на тора, при торене с ниска норма, CentreFlow системата е оборудвана с комплект за фина дозировка. Идеален за разпръскване с ниска норма,  на семена и пелети.
 • Сита в бункера като стандартно оборудване на Exacta CL торачките.
 • Комплект за изпразване на бункера за лесно изваждане на останалите в бункера гранули.
 • Цилиндър за релсова работа, ръчно или хидравлично усстройство за торене по границата или ExactLine за торене по границата може да бъдат поръчани за по-лесна работа по границите.
 • LED светлини с дълъг живот като опция

Exacta Remote Control II

 • С Exacta Remote Control II Вие може да работите с торачката си дори при затворена кабина на трактора.
 • Панелът за управление предоставя всички функционалности за спиране и пускане на инвентара, настройването на коректната норма и увеличаването или намалянето на нормата по време на движение. Последните настройки са достъпни в менюто памет.
 • Двата диска модат да бъдат спирани независимо един от друг с оглед постигане на половин работна ширина.
 • Специално запечатани актуатори допринасят за издръжливостта при корозивни условия