Kverneland Exacta CL EW

Наторете лесно с торачка Kverneland Exacta CL EW с тегловна система

Торенето е лесно!

Kverneland Exacta CL EW е идеалната торачка с тегловна система за малки производители! Този ISOBUS съвместим инвентар притежава уникален референтен сензор, който коригира автоматично показанията на тегловната система при наклони и шокови ситуации. Именно поради тази причина торачката работи изключително точно в трудни или хълмисти условия. Торенето с отчитане на скоростта и автоматична калибрация ще помогнат за елиминиране на предозирането и презастъпването, което води до по-добри резултати при жътва и икономия на тор. За по-голям комфорт тази торачка може да работи в комбинация с GPS терминал. Когато се контролира от GPS терминал, този модел притежава две секции с автоматично спиране/пускане в краищата на парцела, благодарение на GEOPOINT. Дори е възможно приложението на променлива норма на торене, съгласно дигитална карта с предписание. Kverneland Exacta CL EW може да работи с IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus PRO или всеки един ISOBUS съвместим дисплей. Висока точност при всякакви условия – равномерното разпръскване на тора е гарантирано! Спестете от излишни разходи и повишете добивите си: торете лесно!

Предимства:

 • CentreFlow система
 • Тегловна система с уникален референтен сензор
 • EasySet за лесно и бързо настройване
 • Торенето по границата е лесно!
 • ISOBUS съвместимост (11783)
 • Възможно комбиниране с IsoMatch GEOCONTROL

Технически спецификации

Exacta CL EW CL EW 1100 CL EW 1550 CL EW 2000
  1100 1550 2000
Височина на пълнене (см)
100 119 138
Ширина (см) 220 220 220
Ширина на пълнене (см)
214 214 214
Тегло в празно състояние (кг) 380 400 425
Ширина на торене (м) 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Система за разпръскване CentreFlow

Без удар, без разтрошаване, без прах: Централната точка на падане на тора, плавното ускорение и центробежната сила ускоряват тора още преди да е достигнал дo лапатките.

Точно разпространение на тора: Двойното припокриване при схемата на разпространение на тора дава максимална точност. Чрез 8-те лопатки на всеки диск се осигурява постоянен поток на гранулите към полето. Това е изключително важно при по-висока скорост на торене и при разпръскване на по-големи обеми тор.

Минимална чувствителност на вятър, максимален толеранс: Плоските дискове осигуряват хоризонтално разпръскване на тора дори при наличието на вятър.

Постоянна покрита площ: Двойното припокриване в схемата наразпространение на тора гарантирахомогенно торене като краен резултат.

Гарантирана точност при наклон: Торът винаги достига диска и лопатките ведна и съща точка, дори и при наклон, катополучава една и съща степен на засилване.Наклонът на торачката не оказва влияние наточката на освобождаване на тора върху диска и лопатките.

Тегловна система

 • Непрекъсната динамична „онлайн-калибрация“ с висока честота на предаване на сигнала.
 • Уникалната технология с референтен сензор на Kverneland : всички негативни влияния са автоматично коригирани и елиминирани, осигурявайки несравнима прецизност на торене дори при наклон. Референтният сензор на Kverneland дава абсолютна точност, всеки килограм е от значение!
 • Тегловните клетки в комбинавия с референтния сензор предоставят:

-       Автоматично калибриране и непрекъсната работа на тегловната система

-       Автоматично калибриране при наклон

-       Автоматично коригиране при шокови ситуации, дори при наклонени терени

-       Автоматично дозиране спрямо скоростта

-       Без нужда от калибрационни тестове

Най-високата точност при всички условия: равномерно разпространение и гарантирано качество. Спестява разходи и повишава качеството!

EasySet: Лесна настройка и калибриране

Компактният дашборд Ви дава възможност за улеснено и точно настройване и калибриране на нормата. Две хидравлично регулирани дозиращи устройства, всяко с три отвора, осигуряват равномерен поток на тора от бункера към разпръскващите дискове.

Отделът за разработки на Kverneland притежава собствен център за тестване на торачки с цел постоянно тестване на инвентарите. Всички изпитвания и тестове се провеждат съгласно изключително строги стандарти и изисквания за качество.

Ключът към прецизното торене е възможно най-точното напасване на качеството на тора и неговото тегло с таблиците за торене. Чек листът на Kverneland Ви позволява да осигурите постоянна точно на полето при всички условия.

  1. Изберете типа тор
  2. Определете размера на гранулите
  3. Определете хектолитровата стойност

Торене по границата

Kverneland системата ExactLine или ръчно/хидравлично устройство за торене по границата. ExactLine може лесно да се настрои за всички видове тор и за всички работни ширини. Работата е лесна, като на механизатора не се налага да напуска седалката си. За моделите HL, TL и TLX, ExactLine може да бъде позициониран от ляво или от дясно на торачката по избор на фермера.

Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.

При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.

Индикаторът за границата (BSI), показва кое устройство за торене по границата е активно. 

AutosetApp

 

С приложението AutosetApp вие имате винаги най-актуалните настройки. AutosetApp е приложение (софтуерно приложение), което е достъпно от IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus GO терминала. terminal. Приложението е стандартно интегрирано в IsoMatch Tellus GEOCONTROL софтуера. Приложението свръзва терминала директно с торачката GEOSPREAD® и автоматично ще я настрои спрямо настройките, които се въвеждат в него. Приложението AutosetApp може да се използва и със стандартна торачка Kverneland  CL-EW и TL с кантар с тази разлика, че точката на освобождаване (настройването с букви) на тора следва да бъде настроено ръчно.

Базата данни с най-актуалните настройки е винаги налична онлайн. Приложението AutosetApp може да се свърже към базата данни за торовете по два начина. Първият е чрез IsoMatch Wireless WIFI USB адаптер, а вторият е чрез сваляне на най- актуланата версия на базата данни от уебсайта www.kvernelandspreadingcharts.com  и качване чрез USB директно на IsoMatch Tellus GO или PRO терминала.