Kverneland Exacta CL EW

Наторете лесно с торачка Kverneland Exacta CL EW с тегловна система

Торенето е лесно!

Kverneland Exacta CL EW е идеалната торачка с тегловна система за малки производители! Този ISOBUS съвместим инвентар притежава уникален референтен сензор, който коригира автоматично показанията на тегловната система при наклони и шокови ситуации. Именно поради тази причина торачката работи изключително точно в трудни или хълмисти условия. Торенето с отчитане на скоростта и автоматична калибрация ще помогнат за елиминиране на предозирането и презастъпването, което води до по-добри резултати при жътва и икономия на тор. За по-голям комфорт тази торачка може да работи в комбинация с GPS терминал. Когато се контролира от GPS терминал, този модел притежава като стандарт две секции и в комбинация със Секционен контрол- максимум до 8 секции ( в зависимост от работната ширина). Както и автоматично спиране/пускане в краищата на парцела, благодарение на GEOPOINT. Дори е възможно приложението на променлива норма на торене, съгласно дигитална карта с предписание. Kverneland Exacta CL EW може да работи с IsoMatch Tellus GO+, IsoMatch Tellus PRO или всеки един ISOBUS съвместим дисплей. Висока точност при всякакви условия – равномерното разпръскване на тора е гарантирано! Спестете от излишни разходи и повишете добивите си: торете лесно!

Предимства:

 • CentreFlow система
 • Тегловна система с уникален референтен сензор
 • EasySet за лесно и бързо настройване
 • Торенето по границата е лесно!
 • ISOBUS съвместимост (11783)
 • Възможно комбиниране с IsoMatch GEOCONTROL
 • Максимизирайте своята продукция със Секционен контрол!

Технически характеристики:

Exacta CL EW CL EW 1100 CL EW 1550 CL EW 2000
Капацитет на бункера (Л) 1100 1550 2000
Височина на пълнене (см) 100 119 138
  220
Ширина на пълнене (см) 214
Тегло в празно състояние (кг) 400 425 450
Ширина на торене (м) 10 - 24 (27/28)*
Производителност (кг/мин) 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Система за разпръскване CentreFlow

Без удар, без разтрошаване, без прах: Централната точка на падане на тора, плавното ускорение и центробежната сила ускоряват тора още преди да е достигнал дo лапатките.

Точно разпространение на тора: Двойното припокриване при схемата на разпространение на тора дава максимална точност. Чрез 8-те лопатки на всеки диск се осигурява постоянен поток на гранулите към полето. Това е изключително важно при по-висока скорост на торене и при разпръскване на по-големи обеми тор.

Минимална чувствителност на вятър, максимален толеранс: Плоските дискове осигуряват хоризонтално разпръскване на тора дори при наличието на вятър.

Постоянна покрита площ: Двойното припокриване в схемата наразпространение на тора гарантирахомогенно торене като краен резултат.

Гарантирана точност при наклон: Торът винаги достига диска и лопатките ведна и съща точка, дори и при наклон, катополучава една и съща степен на засилване.Наклонът на торачката не оказва влияние наточката на освобождаване на тора върху диска и лопатките.

Тегловна система

 • Непрекъсната динамична „онлайн-калибрация“ с висока честота на предаване на сигнала.
 • Уникалната технология с референтен сензор на Kverneland : всички негативни влияния са автоматично коригирани и елиминирани, осигурявайки несравнима прецизност на торене дори при наклон. Референтният сензор на Kverneland дава абсолютна точност, всеки килограм е от значение!
 • Тегловните клетки в комбинавия с референтния сензор предоставят:

-       Автоматично калибриране и непрекъсната работа на тегловната система

-       Автоматично калибриране при наклон

-       Автоматично коригиране при шокови ситуации, дори при наклонени терени

-       Автоматично дозиране спрямо скоростта

-       Без нужда от калибрационни тестове

Най-високата точност при всички условия: равномерно разпространение и гарантирано качество. Спестява разходи и повишава качеството!

EasySet: Лесна настройка

 • Компактният EasySet панел дава възможност за изключително точна и лесна настройка на работната норма. Двата хидравлично управляеми дозиращи апарата, всеки с 3 отвора гарантира че еднакво количество тор ще изтече от бункера към разпръскващите дискове
 • Kverneland разполага със собствена тестова зала за торове, като това позволява непрекъснато тестване на нови торове през цялата година. Всички тестове се извършват според стриктни международни изисвания и стандарти.
 • Ключът към точното торене е възможно най-близка съвместимост на използваният тор с избраната таблица за разпръскване. Чеклистът на Kverneland Exacta спомага за постигане на постоянна точност при всякакви условия:
 1. Изберете типът тор
 2. Определете размера на гранулите и разпределението
 3. Определете хектолитровото число

Торене по границата

Kverneland системата ExactLine или ръчно/хидравлично устройство за торене по границата. ExactLine може лесно да се настрои за всички видове тор и за всички работни ширини. Работата е лесна, като на механизатора не се налага да напуска седалката си. За моделите HL, TL и TLX, ExactLine може да бъде позициониран от ляво или от дясно на торачката по избор на фермера.

Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.

При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.

Индикаторът за границата (BSI), показва кое устройство за торене по границата е активно. 

AutosetApp

 

С приложението AutosetApp вие имате винаги най-актуалните настройки. AutosetApp е приложение (софтуерно приложение), което е достъпно от IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus GO+ терминала. terminal. Приложението е стандартно интегрирано в IsoMatch Tellus GEOCONTROL софтуера. Приложението свръзва терминала директно с торачката GEOSPREAD® и автоматично ще я настрои спрямо настройките, които се въвеждат в него. Приложението AutosetApp може да се използва и със стандартна торачка Kverneland  CL-EW и TL с кантар с тази разлика, че точката на освобождаване (настройването с букви) на тора следва да бъде настроено ръчно.

Базата данни с най-актуалните настройки е винаги налична онлайн. Приложението AutosetApp може да се свърже към базата данни за торовете по два начина. Първият е чрез IsoMatch Wireless WIFI USB адаптер, а вторият е чрез сваляне на най- актуланата версия на базата данни от уебсайта www.kvernelandspreadingcharts.com  и качване чрез USB директно на IsoMatch Tellus GO+ или PRO терминала.

 

Basic Section Control

Базов секционен контрол с работна норма

За подобряване на точността е възможен базов сексционен контрол с работна норма при моделите Exacta-CL EW и Exacta-TL. Броят на секции ще бъде увеличен от 2 широки секции (лява и дясна) на макс 8 по-малки секции (от 4 м ширина) за Exacta CL-EW и 16 секции при по-големите модели Exacta-TL

Двете тороразпръсквачки за ободурдвани с един електрически актуатор на всеки диск, който контролира работната норма и осигурява максимално количество хранителни вещества на посевите. Базовият секционен контрол регулира дозиращата система спрямо GPS като оптимизира презастъпването и припокриването с минимално пре и под дозиране. Това води до по-добри добиви и по-ниски разходи.