Kverneland Exacta CL GEOSPREAD

GPS контролирано, интелигентно торене (с минимална ширина на секцията 1 метър) с торачка Exacta CL GEOSPREAD.

Торачка с тегловна система за средни стопанства

 

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD е идеалната торачка за зърнопроизводителите и професионални животновъди. GEOSPREAD системата извършва секционен контрол със секции с размер до 1 метър. При максимум от 28 секции и възможността за секционен контрол през средата на работната ширина, ненужното презастъпване е елиминирано до абсолютния минимум. Четирите тегловни клетки и референтния сензор в торачката Kverneland Exacta CL GEOSPREAD са изключително важни, тъй като точното претегляне е ключово за прецизния секционен контрол. Общата полза от използването GEOSPREAD в комбинацията с торенете с отчитане на скоростта и GEOPOINT функционалността за торене по границите на парцелите може да достигне до 15%. Това може да се постигне чрез икономии от тор и по-високи добиви, благодарение на елиминиране на ненужното презастъпване. В комбинация с MULTIRATE, приложението с променлива норма, което прилага множество норми в рамките на работна ширина, може да постигне още по-ефективно разпръскване. Kverneland Exacta CL GEOSPREAD е ISOBUS съвместим и AEF сертифициран инвентар. Може да работи с IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus PRO или всеки един ISOBUS съвместим дисплей.

Предимства:

 • CentreFlow система
 • Напълно автоматична тегловна система с уникален референтен сензор
 • Уникална GEOSPREAD система с два електрически актуатора
 • ISOBUS съвместимост (11783)
 • Възможно комбиниране с IsoMatch GEOCONTROL
 • MULTIRATE- прилагане на множество норми в рамките на работната ширина

Технически спецификации

Exacta CL GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Капацитет на бункера (литри) 1100 1550 2000 2450
Височина на пълнене (см) 108 127 146 165
Ширина (см) 220 220 220 220
Ширина на пълнене (см) 214 214 214 214
Тегло в празно състояние (кг) 480 505 530 555
Ширина на торене (м) 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Exacta CL GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Капацитет на бункера (литри) 1100 1550 2000 2450
Височина на пълнене (см) 108 127 146 165
Ширина (см) 220 220 220 220
Ширина на пълнене (см) 214 214 214 214
Тегло в празно състояние (кг) 480 505 530 555
Ширина на торене (м) 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Exacta CL GEOSPREAD 1300 1800 2300 2800
Капацитет на бункера (литри) 1300 1800 2300 2800
Височина на пълнене (см) 113 132 151 170
Ширина (см) 245 245 245 245
Ширина на пълнене (см) 239 239 239 239
Тегло в празно състояние (кг) 495 520 545 570
Ширина на торене (м) 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

GEOSPREAD System

По време на работа с IsoMatch GEOCONTROL, като допълнение към GEOSPREAD можете да настроите вашата Exacta CL, TL и TLX GEOSPREAD по-прецизно. Работната ширина ще бъде автоматично настроена с точнто презастъпване и покриване използвайки GPS система. Например при каране в поле с неправилна форма, GEOSPREAD ще започне да намаля работната ширина стъпка по стъпка. GEOPSREAD използва функцията за секционен контрол на IsoMatch GEOCONTROL софтуерът, който е част от IsoMatch Tellus PRO или IsoMatch Tellus GO+ терминали. Работната ширина на торачката е разпределена в секции от 1 м ширина (макс. 45 секции на TLX GEOSPREAD, макс. 54 секции на TL GEOSPREAD и макс. 33 секции на CL GEOSPREAD). Не само работната ширина е регулирана, но също така и нормата на торене (кг/мин) е настроена автоматично спрямо променената работна ширина. Тази уникална комбинация от работна ширина и работна норма прави GEOSPREAD системата изключително точна.

Предимства:

 • Бързо и точно торене поради директната връзка на ел. актуаторите с дозиращата система
 • Стабилни обороти на дисковте в комбинация с настройката на точката на освобождаване поддържа равномерна дъга на разпръскване
 • Секционен контрол с 1 м секции (в зависимост от функционалността на терминала)
 • Лесна операция: без нужда да се излиза от трактора за промяна на работната ширина
 • 100% ISOBUS съвместимост за лесна работа
 • Възможност за автоматичен старт/стоп с GPS в края на полето

Система за разпръскване CentreFlow

Без удар, без разтрошаване, без прах: Централната точка на падане на тора, плавното ускорение и центробежната сила ускоряват тора още преди да е достигнал дo лапатките.

Точно разпространение на тора: Двойното припокриване при схемата на разпространение на тора дава максимална точност. Чрез 8-те лопатки на всеки диск се осигурява постоянен поток на гранулите към полето. Това е изключително важно при по-висока скорост на торене и при разпръскване на по-големи обеми тор.

Минимална чувствителност на вятър, максимален толеранс: Плоските дискове осигуряват хоризонтално разпръскване на тора дори при наличието на вятър.

Постоянна покрита площ: Двойното припокриване в схемата наразпространение на тора гарантирахомогенно торене като краен резултат.

Гарантирана точност при наклон: Торът винаги достига диска и лопатките ведна и съща точка, дори и при наклон, катополучава една и съща степен на засилване.Наклонът на торачката не оказва влияние наточката на освобождаване на тора върху диска и лопатките.

Тегловна система

 • Непрекъсната динамична „онлайн-калибрация“ с висока честота на предаване на сигнала.
 • Уникалната технология с референтен сензор на Kverneland : всички негативни влияния са автоматично коригирани и елиминирани, осигурявайки несравнима прецизност на торене дори при наклон. Референтният сензор на Kverneland дава абсолютна точност, всеки килограм е от значение!
 • Тегловните клетки в комбинавия с референтния сензор предоставят:

-       Автоматично калибриране и непрекъсната работа на тегловната система

-       Автоматично калибриране при наклон

-       Автоматично коригиране при шокови ситуации, дори при наклонени терени

-       Автоматично дозиране спрямо скоростта

-       Без нужда от калибрационни тестове

Най-високата точност при всички условия: равномерно разпространение и гарантирано качество. Спестява разходи и повишава качеството!

EasySet: Лесна настройка

 • Компактният EasySet панел дава възможност за изключително точна и лесна настройка на работната норма. Двата хидравлично управляеми дозиращи апарата, всеки с 3 отвора гарантира че еднакво количество тор ще изтече от бункера към разпръскващите дискове
 • Kverneland разполага със собствена тестова зала за торове, като това позволява непрекъснато тестване на нови торове през цялата година. Всички тестове се извършват според стриктни международни изисвания и стандарти.
 • Ключът към точното торене е възможно най-близка съвместимост на използваният тор с избраната таблица за разпръскване. Чеклистът на Kverneland Exacta спомага за постигане на постоянна точност при всякакви условия:
 1. Изберете типът тор
 2. Определете размера на гранулите и разпределението
 3. Определете хектолитровото число

Торене по границата

Kverneland системата ExactLine или ръчно/хидравлично устройство за торене по границата. ExactLine може лесно да се настрои за всички видове тор и за всички работни ширини. Работата е лесна, като на механизатора не се налага да напуска седалката си. За моделите HL, TL и TLX, ExactLine може да бъде позициониран от ляво или от дясно на торачката по избор на фермера.

Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.

При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.

Индикаторът за границата (BSI), показва кое устройство за торене по границата е активно. 

AutosetApp

 

С приложението AutosetApp вие имате винаги най-актуалните настройки. AutosetApp е приложение (софтуерно приложение), което е достъпно от IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus GO+ терминала. terminal. Приложението е стандартно интегрирано в IsoMatch Tellus GEOCONTROL софтуера. Приложението свръзва терминала директно с торачката GEOSPREAD® и автоматично ще я настрои спрямо настройките, които се въвеждат в него. Приложението AutosetApp може да се използва и със стандартна торачка Kverneland  CL-EW и TL с кантар с тази разлика, че точката на освобождаване (настройването с букви) на тора следва да бъде настроено ръчно.

Базата данни с най-актуалните настройки е винаги налична онлайн. Приложението AutosetApp може да се свърже към базата данни за торовете по два начина. Първият е чрез IsoMatch Wireless WIFI USB адаптер, а вторият е чрез сваляне на най- актуланата версия на базата данни от уебсайта www.kvernelandspreadingcharts.com  и качване чрез USB директно на IsoMatch Tellus GO+ или PRO терминала.

 

Стандартно и допълнително оборудване

 • Лесни за сглабяне алуминиеви разширения на бункера, с които се увеличава капацитета му.
 • Лесно за сгъване и разгъване поркивало на бункера.
 • Ляво/дясно устройство за изключване на секцията за работа с половин работна ширина, налично като опция.
 • С цел осигуряване на постоянен поток на тора, при торене с ниска норма, CentreFlow системата е оборудвана с комплект за фина дозировка. Идеален за разпръскване с ниска норма,  на семена и пелети.
 • Сита в бункера като стандартно оборудване на Exacta CL торачките.
 • Комплект за изпразване на бункера за лесно изваждане на останалите в бункера гранули.
 • Цилиндър за релсова работа, ръчно или хидравлично усстройство за торене по границата или ExactLine за торене по границата може да бъдат поръчани за по-лесна работа по границите.
 • LED светлини с дълъг живот като опция