Kverneland Exacta CL GEOSPREAD

GPS контролирано, интелигентно торене (с минимална ширина на секцията 1 метър) с торачка Exacta CL GEOSPREAD.

Торачка с тегловна система за средни стопанства

 

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD е идеалната торачка за зърнопроизводителите и професионални животновъди. GEOSPREAD системата извършва секционен контрол със секции с размер до 1 метър. При максимум от 28 секции и възможността за секционен контрол през средата на работната ширина, ненужното презастъпване е елиминирано до абсолютния минимум. Четирите тегловни клетки и референтния сензор в торачката Kverneland Exacta CL GEOSPREAD са изключително важни, тъй като точното претегляне е ключово за прецизния секционен контрол. Общата полза от използването GEOSPREAD в комбинацията с торенете с отчитане на скоростта и GEOPOINT функционалността за торене по границите на парцелите може да достигне до 15%. Това може да се постигне чрез икономии от тор и по-високи добиви, благодарение на елиминиране на ненужното презастъпване. Kverneland Exacta CL GEOSPREAD е ISOBUS съвместим и AEF сертифициран инвентар. Може да работи с IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus PRO или всеки един ISOBUS съвместим дисплей.

 

Предимства:

 • CentreFlow система
 • Напълно автоматична тегловна система с уникален референтен сензор
 • Уникална GEOSPREAD система с два електрически актуатора
 • ISOBUS съвместимост (11783)
 • Възможно комбиниране с IsoMatch GEOCONTROL

Технически спецификации

Exacta CL GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Капацитет на бункера (литри) 1100 1550 2000 2450
Височина на пълнене (см) 108 127 146 165
Ширина (см) 220 220 220 220
Ширина на пълнене (см) 214 214 214 214
Тегло в празно състояние (кг) 483 506 529 552
Ширина на торене (м) 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Exacta CL GEOSPREAD 1300 1800 2300 2800
Капацитет на бункера (литри) 1300 1800 2300 2800
Височина на пълнене (см) 113 132 151 170
Ширина (см) 245 245 245 245
Ширина на пълнене (см) 239 239 239 239
Тегло в празно състояние (кг) 495 520 545 570
Ширина на торене (м) 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

GEOSPREAD Система

Когато работите с IsoMatch GEOCONTROL като допълнение на GEOSPREAD може да настроите Вашата Exacta TL или CL GEOSPREAD торачка по-точно. Работната ширина може автоматично да бъде коригирана, за да се постигне качествено припокриване и равномерно покритие чрез използването на GPS система. Например, когато работите по края на парцел с неправилна форма, GEOSPREAD ще започне да намалява работната ширина на етапи. GEOSPREAD използва функцията за секционен контрол на софтуера IsoMatch GEOCONTROL, който е в терминалите IsoMatch Tellus PRO или IsoMatch Tellus GO. Работната ширина на торачката е разделена на секции с минимален размер от 1 метър (максимум 48 секции при TL GEOSPREAD и 14 секции при CL GEOSPREAD). Не само работната ширина се регулира, но и нормата на торене (кг/мин) се регулира автоматично, за да се постигне новата работна ширина. Уникалната комбинация от корекция в ширината на покритата площ и нормата правят системата GEOSPREAD изключително точна, с минимални влияние върху коефициента на вариация на самата схема на разпространение на тора.

 

Предимства:

 • Бързо и точно торене, благодарение на актуаторите, които са директно свързани с точката на освобождаване на тора. Без допълнителни свързки.
 • Стабилна сила на въртене на дисковете, която в комбинация с точката на освобождаване на тора запазват схемата на разпространение ( коефициента на вариация)
 • Лесни за работа: не е нужно да излизате извън кабината на трактора, за да коригирате работната ширина
 • 100% ISOBUS съвместимост
 • Автоматично спиране/пускане при работа с GPS в краищата на блоковете.

Система за разпръскване CentreFlow

Без удар, без разтрошаване, без прах: Централната точка на падане на тора, плавното ускорение и центробежната сила ускоряват тора още преди да е достигнал дo лапатките.

Точно разпространение на тора: Двойното припокриване при схемата на разпространение на тора дава максимална точност. Чрез 8-те лопатки на всеки диск се осигурява постоянен поток на гранулите към полето. Това е изключително важно при по-висока скорост на торене и при разпръскване на по-големи обеми тор.

Минимална чувствителност на вятър, максимален толеранс: Плоските дискове осигуряват хоризонтално разпръскване на тора дори при наличието на вятър.

Постоянна покрита площ: Двойното припокриване в схемата наразпространение на тора гарантирахомогенно торене като краен резултат.

Гарантирана точност при наклон: Торът винаги достига диска и лопатките ведна и съща точка, дори и при наклон, катополучава една и съща степен на засилване.Наклонът на торачката не оказва влияние наточката на освобождаване на тора върху диска и лопатките.

Тегловна система

 • Непрекъсната динамична „онлайн-калибрация“ с висока честота на предаване на сигнала.
 • Уникалната технология с референтен сензор на Kverneland : всички негативни влияния са автоматично коригирани и елиминирани, осигурявайки несравнима прецизност на торене дори при наклон. Референтният сензор на Kverneland дава абсолютна точност, всеки килограм е от значение!
 • Тегловните клетки в комбинавия с референтния сензор предоставят:

-       Автоматично калибриране и непрекъсната работа на тегловната система

-       Автоматично калибриране при наклон

-       Автоматично коригиране при шокови ситуации, дори при наклонени терени

-       Автоматично дозиране спрямо скоростта

-       Без нужда от калибрационни тестове

Най-високата точност при всички условия: равномерно разпространение и гарантирано качество. Спестява разходи и повишава качеството!

EasySet: Лесна настройка и калибриране

Компактният дашборд Ви дава възможност за улеснено и точно настройване и калибриране на нормата. Две хидравлично регулирани дозиращи устройства, всяко с три отвора, осигуряват равномерен поток на тора от бункера към разпръскващите дискове.

Отделът за разработки на Kverneland притежава собствен център за тестване на торачки с цел постоянно тестване на инвентарите. Всички изпитвания и тестове се провеждат съгласно изключително строги стандарти и изисквания за качество.

Ключът към прецизното торене е възможно най-точното напасване на качеството на тора и неговото тегло с таблиците за торене. Чек листът на Kverneland Ви позволява да осигурите постоянна точно на полето при всички условия.

  1. Изберете типа тор
  2. Определете размера на гранулите
  3. Определете хектолитровата стойност

Торене по границата

Kverneland системата ExactLine или ръчно/хидравлично устройство за торене по границата. ExactLine може лесно да се настрои за всички видове тор и за всички работни ширини. Работата е лесна, като на механизатора не се налага да напуска седалката си. За моделите HL, TL и TLX, ExactLine може да бъде позициониран от ляво или от дясно на торачката по избор на фермера.

Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.

При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.

Индикаторът за границата (BSI), показва кое устройство за торене по границата е активно. 

AutosetApp

 

С приложението AutosetApp вие имате винаги най-актуалните настройки. AutosetApp е приложение (софтуерно приложение), което е достъпно от IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus GO терминала. terminal. Приложението е стандартно интегрирано в IsoMatch Tellus GEOCONTROL софтуера. Приложението свръзва терминала директно с торачката GEOSPREAD® и автоматично ще я настрои спрямо настройките, които се въвеждат в него. Приложението AutosetApp може да се използва и със стандартна торачка Kverneland  CL-EW и TL с кантар с тази разлика, че точката на освобождаване (настройването с букви) на тора следва да бъде настроено ръчно.

Базата данни с най-актуалните настройки е винаги налична онлайн. Приложението AutosetApp може да се свърже към базата данни за торовете по два начина. Първият е чрез IsoMatch Wireless WIFI USB адаптер, а вторият е чрез сваляне на най- актуланата версия на базата данни от уебсайта www.kvernelandspreadingcharts.com  и качване чрез USB директно на IsoMatch Tellus GO или PRO терминала.

 

Стандартно и допълнително оборудване

 • Лесни за сглабяне алуминиеви разширения на бункера, с които се увеличава капацитета му.
 • Лесно за сгъване и разгъване поркивало на бункера.
 • Ляво/дясно устройство за изключване на секцията за работа с половин работна ширина, налично като опция.
 • С цел осигуряване на постоянен поток на тора, при торене с ниска норма, CentreFlow системата е оборудвана с комплект за фина дозировка. Идеален за разпръскване с ниска норма,  на семена и пелети.
 • Сита в бункера като стандартно оборудване на Exacta CL торачките.
 • Комплект за изпразване на бункера за лесно изваждане на останалите в бункера гранули.
 • Цилиндър за релсова работа, ръчно или хидравлично усстройство за торене по границата или ExactLine за торене по границата може да бъдат поръчани за по-лесна работа по границите.
 • LED светлини с дълъг живот като опция