Kverneland Exacta EL

Моделът Exacta EL е най-малкият и най-компактният модел в цялата гама

Компактност и завършеност

Kverneland Exacta EL е най-компактната торачката, която би паснала на всеки един трактор. Торачката идва с гранулометър като стандартно оборудване, с цел определяне на характеристиките на тора и неговото качество. С CentreFlow система с 4 лопатки на диск, торът се третира нежно и се разпръсква в триъгълна схема на разпространение с двойно припокриване. Kverneland Exacta EL може да тори с до 21 метра работна ширина

Предимства:

  • CentreFlow система
  • EasySet за лесно и бързо настройване
  • Торенето по границата е лесно

Технически спецификации:

Exacta EL EL 700 EL 900 EL 1400
Капацитет на бункера (литри) 700 900 1400
Височина на пълнене (см) 96 108 128
Ширина (см) 154 154 176
Ширина на пълнене (см) 148 148 170
Тегло в празно състояние (кг) 250 270 290
Ширина на торене (м) 9 - 18 (20/21)* 9 - 18 (20/21)* 9 - 18 (20/21)*
Производителност (кг/мин) 10 - 230 10 - 230 10 - 230

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Система за разпръскване CentreFlow

Без удар, без разтрошаване, без прах: Централната точка на падане на тора, плавното ускорение и центробежната сила ускоряват тора още преди да е достигнал дo лапатките.

Точно разпространение на тора: Двойното припокриване при схемата на разпространение на тора дава максимална точност. Чрез 8-те лопатки на всеки диск се осигурява постоянен поток на гранулите към полето. Това е изключително важно при по-висока скорост на торене и при разпръскване на по-големи обеми тор.

Минимална чувствителност на вятър, максимален толеранс: Плоските дискове осигуряват хоризонтално разпръскване на тора дори при наличието на вятър.

Постоянна покрита площ: Двойното припокриване в схемата наразпространение на тора гарантирахомогенно торене като краен резултат.

Гарантирана точност при наклон: Торът винаги достига диска и лопатките ведна и съща точка, дори и при наклон, катополучава една и съща степен на засилване.Наклонът на торачката не оказва влияние наточката на освобождаване на тора върху диска и лопатките.

Лесно настройване и конфигуриране

Торачката Exacta EL се контролира или ръчно или хидравлично.

Работната ширина се определя от дължината на лопатките. Четирите лопатки могат лесно да бъдат премахнати и за целите на статичен калибрационен тест.

Настройването на нормата от позицията за калибрация е лесно достъпно.

Ключът към точното торене е намирането на най-близката стойност от калибрационните таблици за качеството и хектолитрите на използвания тор. Чеклистът на Kverneland Exacta ви помага да си осигурите постоянна точност при всякакви условия на полето.

  1. Изберете типа тор
  2. Определете размера на гранулите и тяхното съотношение

Директен достъп до най-актуалните резултати от тестовете: 

  • Вижте най-актуалните резулрати от изпитванията на: www.kvernelandspreadingcharts.com или като свалите приложението с калибрационни таблици от App Store или Google Play

Торене по границата

  • Kverneland предлага устройство за торене по границата или цилиндър за торене при релсова сеитба с модела Exacta EL.
  • Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.
  • При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.