Kverneland Exacta TL

Exacta TL – топ модел с тегловна система

Високотехнологина теглавна система и голям капацитет

Моделът Kverneland Exacta TL е топ моделът от линията торачки с теглован система. С уникалния си референтен сензор Exacta TL ще коригира автоматично показанията на тегловната система при наклони и шокови ситуации. Именно поради тази причина торачката работи изключително точно в трудни или хълмисти условия. Торенето с отчитане на скоростта и автоматична калибрация ще помогнат за елиминиране на предозирането и презастъпването, което води до по-добри резултати при жътва и икономия на тор. За по-голям комфорт тази торачка може да работи в комбинация с GPS терминал. Когато се контролира от GPS терминал, този модел притежава две секции, а в комбинация със Секционен контрол максимум до 16 секции. Също с автоматично спиране/пускане в краищата на парцела, благодарение на GEOPOINT. Дори е възможно приложението на променлива норма на торене, съгласно дигитална карта с предписание. Тази торачка е ISOBUS съвместима и AEF сертифицирана. Може да работи с IsoMatch Tellus GO+, IsoMatch Tellus PRO или всеки един ISOBUS съвместим дисплей.

Предимства:

 • CentreFlow система
 • Тегловна система с уникален референтен сензор
 • EasySet за лесно и бързо настройване
 • Торенето по границата е лесно!
 • ISOBUS съвместимост (11783)
 • Възможно комбиниране с IsoMatch GEOCONTROL
 • Максимална производителност със Секционен контрол
Exacta TL (narrow) TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450
Капацитет на бункера (литри) 1500 2150 2800 3450
Височина на пълнене (см) 110 129 148 167
Ширина (см) 275 275 275 275
Ширина на пълнене (см) 269 269 269 269
Тегло в празно състояние (кг) 655 685 715 745
Ширина на торене (м) 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Exacta TL (wide) TL 1875 TL 2550 TL 3225 TL 3900
Капацитет на бункера (литри) 1875 2550 3225 3900
Височина на пълнене (см) 110 129 148 167
Ширина (см) 290 290 290 290
Ширина на пълнене (см) 284 284 284 284
Тегло в празно състояние (кг) 695 725 755 785
Ширина на торене (м) 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Система за разпръскване CentreFlow

Без удар, без разтрошаване, без прах: Централната точка на падане на тора, плавното ускорение и центробежната сила ускоряват тора още преди да е достигнал дo лапатките.

Точно разпространение на тора: Двойното припокриване при схемата на разпространение на тора дава максимална точност. Чрез 8-те лопатки на всеки диск се осигурява постоянен поток на гранулите към полето. Това е изключително важно при по-висока скорост на торене и при разпръскване на по-големи обеми тор.

Минимална чувствителност на вятър, максимален толеранс: Плоските дискове осигуряват хоризонтално разпръскване на тора дори при наличието на вятър.

Постоянна покрита площ: Двойното припокриване в схемата наразпространение на тора гарантирахомогенно торене като краен резултат.

Гарантирана точност при наклон: Торът винаги достига диска и лопатките ведна и съща точка, дори и при наклон, катополучава една и съща степен на засилване.Наклонът на торачката не оказва влияние наточката на освобождаване на тора върху диска и лопатките.

Тегловна система

 • Непрекъсната динамична „онлайн-калибрация“ с висока честота на предаване на сигнала.
 • Уникалната технология с референтен сензор на Kverneland : всички негативни влияния са автоматично коригирани и елиминирани, осигурявайки несравнима прецизност на торене дори при наклон. Референтният сензор на Kverneland дава абсолютна точност, всеки килограм е от значение!
 • Тегловните клетки в комбинавия с референтния сензор предоставят:

-       Автоматично калибриране и непрекъсната работа на тегловната система

-       Автоматично калибриране при наклон

-       Автоматично коригиране при шокови ситуации, дори при наклонени терени

-       Автоматично дозиране спрямо скоростта

-       Без нужда от калибрационни тестове

Най-високата точност при всички условия: равномерно разпространение и гарантирано качество. Спестява разходи и повишава качеството!

EasySet: Лесна настройка и калибриране

Компактният дашборд Ви дава възможност за улеснено и точно настройване и калибриране на нормата. Две хидравлично регулирани дозиращи устройства, всяко с три отвора, осигуряват равномерен поток на тора от бункера към разпръскващите дискове.

Отделът за разработки на Kverneland притежава собствен център за тестване на торачки с цел постоянно тестване на инвентарите. Всички изпитвания и тестове се провеждат съгласно изключително строги стандарти и изисквания за качество.

Ключът към прецизното торене е възможно най-точното напасване на качеството на тора и неговото тегло с таблиците за торене. Чек листът на Kverneland Ви позволява да осигурите постоянна точно на полето при всички условия.

  1. Изберете типа тор
  2. Определете размера на гранулите
  3. Определете хектолитровата стойност

Торене по границата

Kverneland системата ExactLine или ръчно/хидравлично устройство за торене по границата. ExactLine може лесно да се настрои за всички видове тор и за всички работни ширини. Работата е лесна, като на механизатора не се налага да напуска седалката си. За моделите HL, TL и TLX, ExactLine може да бъде позициониран от ляво или от дясно на торачката по избор на фермера.

Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.

При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.

Индикаторът за границата (BSI), показва кое устройство за торене по границата е активно. 

AutosetApp

 

С приложението AutosetApp вие имате винаги най-актуалните настройки. AutosetApp е приложение (софтуерно приложение), което е достъпно от IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus GO+ терминала. terminal. Приложението е стандартно интегрирано в IsoMatch Tellus GEOCONTROL софтуера. Приложението свръзва терминала директно с торачката GEOSPREAD® и автоматично ще я настрои спрямо настройките, които се въвеждат в него. Приложението AutosetApp може да се използва и със стандартна торачка Kverneland  CL-EW и TL с кантар с тази разлика, че точката на освобождаване (настройването с букви) на тора следва да бъде настроено ръчно.

Базата данни с най-актуалните настройки е винаги налична онлайн. Приложението AutosetApp може да се свърже към базата данни за торовете по два начина. Първият е чрез IsoMatch Wireless WIFI USB адаптер, а вторият е чрез сваляне на най- актуланата версия на базата данни от уебсайта www.kvernelandspreadingcharts.com  и качване чрез USB директно на IsoMatch Tellus GO+ или PRO терминала.

 

Стандартно и допълнително оборудване

 • Торачките HL/TL/TLX са налични като навесни модели и като прикачни чрез използването на колесар.
 • Централно хидравлично задвижване, налично като опция за HL/TL(GEOSPREAD)
 • Лесни за сглабяне алуминиеви разширения на бункера, с които се увеличава капацитета му.
 • Лесно за сгъване и разгъване поркивало на бункера.
 • Ляво/дясно устройство за изключване на секцията за работа с половин работна ширина, налично като опция.
 • С цел осигуряване на постоянен поток на тора, при торене с ниска норма, CentreFlow системата е оборудвана с комплект за фина дозировка. Идеален за разпръскване с ниска норма,  на семена и пелети.
 • Сита в бункера като стандартно оборудване на Exacta HL/TL/TLX торачките.
 • Централна предавателна кутия с 2 лоста за ниски и високи обороти на дискове като стандартно оборудване за Exacta HL/TL/TLX торачките.
 • Комплект за изпразване на бункера за лесно изваждане на останалите в бункера гранули.
 • Лесно калибриране посредством на допълнителния контейнер за калибрация
 • LED светлини с дълъг живот като опция за моделите EL CL и CL-EW. За моделите HL, TL и TLX GEOSPREAD се предлагат като стандартно оборудване.
 • Калници, които да предпазват дисковете от кал, вода и др.

Basic Section Control

Базов секционен контрол с работна норма

За подобряване на точността е възможен базов сексционен контрол с работна норма при моделите Exacta-CL EW и Exacta-TL. Броят на секции ще бъде увеличен от 2 широки секции (лява и дясна) на макс 8 по-малки секции (от 4 м ширина) за Exacta CL-EW и 16 секции при по-големите модели Exacta-TL

Двете тороразпръсквачки за ободурдвани с един електрически актуатор на всеки диск, който контролира работната норма и осигурява максимално количество хранителни вещества на посевите. Базовият секционен контрол регулира дозиращата система спрямо GPS като оптимизира презастъпването и припокриването с минимално пре и под дозиране. Това води до по-добри добиви и по-ниски разходи.