Kverneland Exacta TL GEOSPREAD

GPS контролирано, интелигентно торене (с минимална ширина на секцията 1 метър) с торачка Exacta ТL GEOSPREAD.

 

Перфектни резултати при торене!

С Kverneland Exacta TL GEOSPREAD ще получите перфектни резултати при торене. GEOSPREAD системата извършва секционен контрол със секции с размер до 1 метър. При максимум от 48 секции и възможността за секционен контрол през средата на работната ширина, ненужното презастъпване е елиминирано до абсолютния минимум. Четирите тегловни клетки и референтния сензор в торачката Kverneland Exacta TL GEOSPREAD са изключително важни, тъй като точното претегляне е ключово за прецизния секционен контрол. Общата полза от използването GEOSPREAD в комбинацията с торенете с отчитане на скоростта и GEOPOINT функционалността за торене по границите на парцелите може да достигне до 15%. Това може да се постигне чрез икономии от тор и по-високи добиви, благодарение на елиминиране на ненужното презастъпване. В комбинация с MULTIRATE, приложението с променлива норма, което прилага множество норми в рамките на работна ширина, може да постигне още по-ефективно разпръскване. Kverneland Exacta TL GEOSPREAD е ISOBUS съвместим и AEF сертифициран инвентар. Може да работи с IsoMatch Tellus GO+, IsoMatch Tellus PRO или всеки един ISOBUS съвместим дисплей.

Предимства:

 • CentreFlow система
 • Напълно автоматична тегловна система с уникален референтен сензор
 • Уникална GEOSPREAD система с два електрически актуатора
 • ISOBUS съвместимост (11783)
 • Възможно комбиниране с IsoMatch GEOCONTROL
 • MULTIRATE- прилагане на множество норми в рамките на работната ширина

Технически спецификации: 

Exacta TL GEOSPREAD (narrow) TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450
Капацитет на бункера (литри) 1500 2150 2800 3450
Височина на пълнене (см) 110 129 148 167
Ширина (см) 275 275 275 275
Ширина на пълнене (см) 269 269 269 269
Тегло в празно състояние (кг) 655 685 715 745
Ширина на торене (м) 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

Exacta TL GEOSPREAD (wide) TL 1875 TL 2550 TL 3225 TL 3900
Капацитет на бункера (литри) 1875 2550 3225 3900
Височина на пълнене (см) 110 129 148 167
Ширина (см) 290 290 290 290
Ширина на пълнене (см) 284 284 284 284
Тегло в празно състояние (кг) 695 725 755 785
Ширина на торене (м) 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54* 12 - 54*
Производителност (кг/мин) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

*Зависи от типа на тора и модела на лопатките

GEOSPREAD System

По време на работа с IsoMatch GEOCONTROL, като допълнение към GEOSPREAD можете да настроите вашата Exacta CL, TL и TLX GEOSPREAD по-прецизно. Работната ширина ще бъде автоматично настроена с точнто презастъпване и покриване използвайки GPS система. Например при каране в поле с неправилна форма, GEOSPREAD ще започне да намаля работната ширина стъпка по стъпка. GEOPSREAD използва функцията за секционен контрол на IsoMatch GEOCONTROL софтуерът, който е част от IsoMatch Tellus PRO или IsoMatch Tellus GO+ терминали. Работната ширина на торачката е разпределена в секции от 1 м ширина (макс. 45 секции на TLX GEOSPREAD, макс. 54 секции на TL GEOSPREAD и макс. 33 секции на CL GEOSPREAD). Не само работната ширина е регулирана, но също така и нормата на торене (кг/мин) е настроена автоматично спрямо променената работна ширина. Тази уникална комбинация от работна ширина и работна норма прави GEOSPREAD системата изключително точна.

Предимства:

 • Бързо и точно торене поради директната връзка на ел. актуаторите с дозиращата система
 • Стабилни обороти на дисковте в комбинация с настройката на точката на освобождаване поддържа равномерна дъга на разпръскване
 • Секционен контрол с 1 м секции (в зависимост от функционалността на терминала)
 • Лесна операция: без нужда да се излиза от трактора за промяна на работната ширина
 • 100% ISOBUS съвместимост за лесна работа
 • Възможност за автоматичен старт/стоп с GPS в края на полето

Система за разпръскване CentreFlow

Без удар, без разтрошаване, без прах: Централната точка на падане на тора, плавното ускорение и центробежната сила ускоряват тора още преди да е достигнал дo лапатките.

Точно разпространение на тора: Двойното припокриване при схемата на разпространение на тора дава максимална точност. Чрез 8-те лопатки на всеки диск се осигурява постоянен поток на гранулите към полето. Това е изключително важно при по-висока скорост на торене и при разпръскване на по-големи обеми тор.

Минимална чувствителност на вятър, максимален толеранс: Плоските дискове осигуряват хоризонтално разпръскване на тора дори при наличието на вятър.

Постоянна покрита площ: Двойното припокриване в схемата наразпространение на тора гарантирахомогенно торене като краен резултат.

Гарантирана точност при наклон: Торът винаги достига диска и лопатките ведна и съща точка, дори и при наклон, катополучава една и съща степен на засилване.Наклонът на торачката не оказва влияние наточката на освобождаване на тора върху диска и лопатките.

Тегловна система

 • Непрекъсната динамична „онлайн-калибрация“ с висока честота на предаване на сигнала.
 • Уникалната технология с референтен сензор на Kverneland : всички негативни влияния са автоматично коригирани и елиминирани, осигурявайки несравнима прецизност на торене дори при наклон. Референтният сензор на Kverneland дава абсолютна точност, всеки килограм е от значение!
 • Тегловните клетки в комбинавия с референтния сензор предоставят:

-       Автоматично калибриране и непрекъсната работа на тегловната система

-       Автоматично калибриране при наклон

-       Автоматично коригиране при шокови ситуации, дори при наклонени терени

-       Автоматично дозиране спрямо скоростта

-       Без нужда от калибрационни тестове

Най-високата точност при всички условия: равномерно разпространение и гарантирано качество. Спестява разходи и повишава качеството!

EasySet: Лесна настройка и калибриране

Компактният дашборд Ви дава възможност за улеснено и точно настройване и калибриране на нормата. Две хидравлично регулирани дозиращи устройства, всяко с три отвора, осигуряват равномерен поток на тора от бункера към разпръскващите дискове.

Отделът за разработки на Kverneland притежава собствен център за тестване на торачки с цел постоянно тестване на инвентарите. Всички изпитвания и тестове се провеждат съгласно изключително строги стандарти и изисквания за качество.

Ключът към прецизното торене е възможно най-точното напасване на качеството на тора и неговото тегло с таблиците за торене. Чек листът на Kverneland Ви позволява да осигурите постоянна точно на полето при всички условия.

  1. Изберете типа тор
  2. Определете размера на гранулите
  3. Определете хектолитровата стойност

Торене по границата

Kverneland системата ExactLine или ръчно/хидравлично устройство за торене по границата. ExactLine може лесно да се настрои за всички видове тор и за всички работни ширини. Работата е лесна, като на механизатора не се налага да напуска седалката си. За моделите HL, TL и TLX, ExactLine може да бъде позициониран от ляво или от дясно на торачката по избор на фермера.

Чрез едностранното торене тракторът следва да се движи на около 2 метра от границата на парцела.

При следене на границата на парцела, тракторът следва да се движи в първите релси и да тори до границата. Разстоянието до границата на парцела е равно на половин работна ширина.

Индикаторът за границата (BSI), показва кое устройство за торене по границата е активно. 

Управление с ISOBUS

ISOBUS съвместимост: Стандарт за всички наши торачки с тегловна система

Сигурни сте, че притежавате добра съвместимост с помощта на ISOBUS между трактора и торачката и торачката и трактора, като събираната информация от торачката може лесно да бъде прехвърлена във Вашия терминал ( в трактора ). Само свързвате и сте готови!

IsoMatch Tellus GO:

IsoMatch Tellus GO е универсален ISOBUS терминал. Този мултифункционален терминал с един екран е разработен за бърз и лесен контрол на всички ISOBUS инвентари, давайки на фермерите персонализирано решение, което да отговори на всички техни нужди за лесно и ефективно справяне със задачите на полето и различните видове инвентар.

IsoMatch Tellus PRO:

IsoMatch Tellus PRO е универсален ISOBUS терминал, който може да показва и оперира с два ISOBUS интерфейса едновременно. Това позволява например контрол на 2 инвентара едновременно за постоянно наблюдение без смяна на работния екран.

 • Голям 12.1 инча цветен тъч скрийн дисплей
 • Интутивен интерфейс
 • Базова DOC програма за запазване на информация директно на USB
 • Четири USB слота за лесен обмен на информация, безжичен USB стик или USB кабел за допълнителните сензори
 • Вграден софтуер за четене на PDF документи
 • RS323 връзка за GPS приемници или сензори
 • Интернет връзка с безжичния USB стик или рутер
 • Вграден уеб браузър

За повече информация посетете http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING.

AutosetApp

 

С приложението AutosetApp вие имате винаги най-актуалните настройки. AutosetApp е приложение (софтуерно приложение), което е достъпно от IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus GO+ терминала. terminal. Приложението е стандартно интегрирано в IsoMatch Tellus GEOCONTROL софтуера. Приложението свръзва терминала директно с торачката GEOSPREAD® и автоматично ще я настрои спрямо настройките, които се въвеждат в него. Приложението AutosetApp може да се използва и със стандартна торачка Kverneland  CL-EW и TL с кантар с тази разлика, че точката на освобождаване (настройването с букви) на тора следва да бъде настроено ръчно.

Базата данни с най-актуалните настройки е винаги налична онлайн. Приложението AutosetApp може да се свърже към базата данни за торовете по два начина. Първият е чрез IsoMatch Wireless WIFI USB адаптер, а вторият е чрез сваляне на най- актуланата версия на базата данни от уебсайта www.kvernelandspreadingcharts.com  и качване чрез USB директно на IsoMatch Tellus GO+ или PRO терминала.

 

Стандартно и допълнително оборудване

 • Торачките HL/TL/TLX са налични като навесни модели и като прикачни чрез използването на колесар.
 • Централно хидравлично задвижване, налично като опция за HL/TL(GEOSPREAD)
 • Лесни за сглабяне алуминиеви разширения на бункера, с които се увеличава капацитета му.
 • Лесно за сгъване и разгъване поркивало на бункера.
 • Ляво/дясно устройство за изключване на секцията за работа с половин работна ширина, налично като опция.
 • С цел осигуряване на постоянен поток на тора, при торене с ниска норма, CentreFlow системата е оборудвана с комплект за фина дозировка. Идеален за разпръскване с ниска норма,  на семена и пелети.
 • Сита в бункера като стандартно оборудване на Exacta HL/TL/TLX торачките.
 • Централна предавателна кутия с 2 лоста за ниски и високи обороти на дискове като стандартно оборудване за Exacta HL/TL/TLX торачките.
 • Комплект за изпразване на бункера за лесно изваждане на останалите в бункера гранули.
 • Лесно калибриране посредством на допълнителния контейнер за калибрация
 • LED светлини с дълъг живот като опция за моделите EL CL и CL-EW. За моделите HL, TL и TLX GEOSPREAD се предлагат като стандартно оборудване.
 • Калници, които да предпазват дисковете от кал, вода и др.