Тестов център за торачки Kverneland

Ultra-modern test facility for Kverneland spreaders.

Ултра модерната тестова инсталация в Nieuw-Vennep, Холандия, извършва високотехнологично тестване и изготвяне на таблици за торене за торачки Kverneland. Тестовият център е уникален, тъй като използва напреднала 3D тестова система и софтуер, за да анализира резултатите от множество торове в комбинация с торачките. Тук се извършва и тестване на влиянието върху околната среда на торачки с фокус пестенето на торове, енергия и гориво. Центърът ни позволява да растем и да правим нови разработки, като анализираме ефекта от новите функционалности в схемата на разпространение на тора по много бърз и модерен начин.

Подобреното, по-бързо, по-точно тестване...

  • ... е по-благоприятно за околната среда, пестейки тор, енергия и гориво
  • ... дава бързи резултатите, директно в таблиците за калибриране на торачки, за да настроите вашата машина по най-правилния начин
  • ... позволява по-широкоспектърно тестване на нови торове, торачки и функционалности
  • ... дава най-добри резултати при големи работни ширини дори до 54 метра

Тестването на торачки и торове се осъществява от робот с тройно захващане, който може да обърне торачката на 280 градуса около оста и и да разпръсне тора до максимум 80 измервателни тарелки. Тези измервателни тарелки се претеглят индивидуално с тегловни клетки от по 5кг всяка. Схемата на разпространение се наблюдава от контролна стая и се анализира посредством 3D софтуер. Последващото изпразване на тарелките се извършва напълно автоматично. Използвания тор се транспортира с конвейрна лента до отделен контейнер за съхранение на тор.