Kverneland a-drill

Пневматична сеялка, интегрирана към култиватора с цел бързо засяване на покривни култури по време на обработката на стърнища при минимални разходи

a-drill от Kverneland е създадена с цел бързо засяване на покривни култури по време на обработката на стърнища при минимални разходи.

 

Предлагат се два модела a-drill с различна норма семена/ха и производителност на машината - a-drill  200 и 500 литра.

 

И двата модела са с 8 изхода, които разпределят рвномерно потока семена по цялата работна ширина. Освен това, те може да се използват и за засяване на рапица или смес от семена с различен диаметър (бобови растения, кръстоцветни, ...).

Предимства:

•Прецизност и висока производителност 

•Нормата може да се регулира от кабината, дори по време на работа

•Икономично създаване на посеви

•Обезопасен достъп

•Две различни контролни кутии (стандартна и за регулиране на скоростта)

•Вентилаторите се адаптират към семената, работната скорост и работната ширина

•Ротори за дозиране на семената за всякакви условия

Технически спецификации

  Вместимост на бункера  Бункер Тегло без стълби и защити
a-drill 200 200 литра  Прозрачен пластмасов бункер  60кг 
a-drill 500 500 литра    103кг 

Seeders for cover crops

One response to the Nitrate Directive

The EU nitrate directive aims to protect water resources so-called vulnerable with a rate higher than 50 mg nitrate/l. One of the measures taken into account to avoid leaching, resulting in the generalization of the soil cover in the fall by vegetation cover, which will absorb nitrogen from the soil and air, to convert it into organic nitrogen. The cover crops will then release nitrogen to the next crop (1/3), protect soil against erosion and improve its structure.

Вентилатори при a-drill

Вентилатори, подходящи за семената, работната скорост и ширина – сеялките a-drill могат да бъдат оборудвани с два вида вентилатори:

•Електрически вентилатор, препоръчван за малки семена и позволяващ да се постигне дебит на семената 4 кг/мин (за машина 5 кг/дка – 4м работна ширина при скорост 12 км/ч)

•Хидравличен вентилатор (инсталиран систематично на прикачните модели) за дебит до 14 кг/мин (10 кг/дка при 12 км/ч за работна ширина 7м)

Семеизмервателни ротори

A-drill се доставя с два вида ротори: един за малки семена (рапица, синап, зеле, детелина и др.) и среден ротор за семена (фий, трева, слънчоглед, ...). Бъркачката над ротора осигурява постоянен поток семена. Четка в основата на ротора регулира потока и подобрява точността на процеса.

За големи семена (грах, големи семена от фий и др....) силно се препоръчва да се избере предлагания като опция Flex ротор, който може да се деформира според диаметъра на големите семена.

Контролна кутия

Предлагат се два вида контролни кутии:

•Версия 1.2, която ви позволява да контролирате скоростта на ротора, скоростта на вентилатора при електрическо задвижване и да включвате / изключвате ротора или вентилатора

•Версия 5.2, която  позволява да се регулира скоростта на вентилатора, броячът на декари и часове, самодиагностика и др. ... Тя може да бъде свързана с радар или 7-пинов куплунг на трактора за информация относно скоростта.