Продълбочители

Kverneland Subsoiler CLG-II

За дълбока обработка на почвата и отстраняване на уплътнявания

Kverneland

Продълбочител Kverneland CLI

Специалнен дизайн, даващ предимство на фермерите

Kverneland

Продълбочител Kverneland Flatliner

Максимално раздробяване на почвата – минимално нарушаване на повърхността 

Продълбочител Kverneland DTX

Подготовка с едно минаване - рентабилно и подходящо при всякакви условия