Kverneland Subsoiler CLG-II

За дълбока обработка на почвата и отстраняване на уплътнявания

Работни органи тип чизел, продълбочител за тежки условия

Предназначен за разрохкване на подпочвения слой и следите от гумите на трактора, за подобряване на структурата на почвата и създаване на условия за добро дрениране.

Чрез увеличаване на пропускливостта на почвата се подобряват условията за бързо и по-добро поникване. По-доброто дрениране и ефективният обмен на газове води до ефективно усвояване на хранителните вещества.

Предимства :

•Уникалната стомана на Kverneland и технологията на термична обработка дават здравина на продълбочителя CLG II, а на вас – спокойствие при работа в екстремни условия

•Подобрява се структурата на почвата и се създават условия за добро дрениране

•Много ефективно проникване

•Ефективно отстраняване следите от гуми

•Гъвкава конструкция с болтово закрепване за регулиране на разстоянието между работните органи и/или за повишаване на размера им

•Auto-reset система от Kverneland за избягване на препятствия и автоматично възстановяване

•Всички модели може да бъдат разширени

•Дълбочинни колела, предлагани като допълнително оборудване

Работна ширина Брой работни органи 

Ширина при транспортиране

(м)

Разстояние между работните органи

(м)

Тегло

(кг)

Изискване за макс. мощност
1.20 - 2.25 2 2.20 0.60 - 2.00 525 103 KW/140 к.с. 
0.90 - 2.25 3 2.20 0.30 - 1.00 575 121 KW/165 к.с. 
1.50 - 2.25 5 2.20 0.30 - 0.45 795 154 KW/210 к.с. 
1.80 - 2.70 7 2.90 0.30 - 0.45 980 176 KW/240 к.с.