Kverneland Packomat

- създава перфектната леха докато орете

Перфектна предсеитбена поздготовка по време на оран

Packomat е интегриран валяк за почва, който се свързва директно към плуга. Тази комбинация е както ефективна, така и екологична. Прилагайки натиск от 1.000 кг, клиновидните дискове режат през браздите, разбиват буците, притискат камъните надолу, подравняват и уплътняват почвата. По този начин се постига бързо възстановяване на капилярността и водопроводимостта.

Предимства :

•уникални стомани и термични обработки на Kverneland за леки и здрави инвентари

•екологично: механичен контрол на плевелите

•спестява време и разходи: намален брой операции

• в сравнение с традиционни прикачни валяци, несравнимо по-добри резултати при изпитания, проведени от независими институти в Холандия и Германия.

•по-малка необходима теглителна мощност в сравнение с традиционни прикачни валяци.

•по-малък разход на гориво в сравнение с обикновените валяци

•удобен: Packomat извършва автоматично странично обръщане при смяна на посоката на оран.

•добър баланс на плуга: непроменяща се геометрия между плуга и Packomat

•лесно ръчно или хидравлично регулиране на натиска

•най-добрият начин да се предизвика ранно поникване

•намалява проблема, свързан със сушата след сеитба

•за предсеитбена подготовка в леки до средно плътни почви

•намалява времето за операции по лехите при тежки почви

•безопасен и при транспортиране

Модели 3 работни тела  4 работни тела  5 работни тела  6 работни тела  7 работни тела  8 работни тела  9 - 10 работни тела Брой валяци 
Ecomat       X X X   1
ED/LD X X X         1
EG/LB X X X         1
ES/LS X X X         1
PW/RW         X X X 2