Actiroll Classic, Actiroll and Actiroll HD/HDC Rollers

Повече от валяк

Прикачните валяци Kverneland Actiroll Classic, Actiroll и Actiroll HD/HDC са създадени за ефективно уплътняване и подравняване на почвата след засяване за оптимално покълване или след зимни слани.

 

Освен това, те намаляват порьозността на почвата и ограничават изпарението при сухи условия.

 

Изключителното качество на стоманата, от която са изработени валяците, ни позволява да удължим гаранционния период до 3 години за Crosskill и Cracker моделите. До 6 години за модела Cambridge.

 

Предимствата:

•Предсеитбена подготовка за засяване от 6.3 до 12.3 м

•Система Contoura за хидравличен пренос на теглото

•Здрава конструкция на рамата

•Безопасен транспорт по пътища, благодарение на работната ширина до 3 м

•Предлага се широка гама пръстени

•Допълнително подравняващо оборудване, напр. подравняваща дъска

Модел Работна ширина (м) Тегло(кг) Мин. к.с.  Макс. к.с.  
Actiroll Classic 4.5 / 5.3 / 6.3 / 7.3 / 8.3 / 9.3 / 9.5 2190 - 6410 60 -130 120 - 200  
Actiroll 6.3 / 8.3  2685 - 5875 70 - 110 150 - 200  
Actiroll HDC 10.3 / 12.3 7285 - 12750 160 - 190 300 - 375  
Actiroll HD 10.3 / 12.3 / 14.3 / 15.3 /16.3 / 18.3 / 21.3 / 24.3 5810 - 24690 160 - 270 270 - 550  

Добре проектирана рама

•Здравата и износоустойчива рама позволява да се повиши теглото на единица дължина.

•Компактната конструкция позволява кратки маневри в крайните обслужващи зони.

•Задната позиция на централната група осигурява малък диаметър на завиване без повреждане на културите.

•Рамата за тежък режим на работа на Actiroll HDC е подготвена за монтиране на подравняващ дъска.

•Поради големия натиск, прилаган от Actiroll HDC (758 кг/м в сравнение с 524 кг при Actiroll HD 1230), той има допълнителна хидравлична 3D обезопасителна система отпред/отзад за избягване на препятствия от всяка отделна секция.

•С цел повишаване на теглото на валяка и захващане на камъни при работа, върху страничните секции може да се добавят кутии за камъни. Всяка кутия е с товароносимост 150 кг камъни. При сгъване кутиите се изпразват автоматично.

•Здраво прикачно устройство за безопасно транспортиране.

•Здрава рама на Actiroll:

 Централна рама: 100x100x10 мм

 Странична рама : 150x100x6 mммm

•Рама за тежък режим на работа на Actiroll-HD

 Централна рама: 100x100x10 мм + 80 x 80 x 10 мм

 Странична рама: 150x100x10 mm

•Централната група дискове е отзад, за да се избегне изкопаването на младите култури.

Система Contoura

•Механична система за разпределение на тежестта ‘’Contoura’’ на Actiroll и хидравлична система на Actiroll HD.

•Хомогенен пренос на тегло по цялата работна ширина (33% на всяка дискова група вместо 25%/50%/25%).

•Всяка секция на валяка работи независимо, с което се осигурява оптимален контакт с почвата по цялата работна ширина.

•Две пружини върху всеки удължител пренасят натоварването към страните (за Actiroll 6.30 м до 8.30 м). При Actiroll 9.30 м и при Actiroll HD/HDC (9.50 м, 10.30 м и 12.30 м) натоварването се пренася от два хидравлични цилиндъра и един акумулатор.

Широка гама пръстени

•Изключителното качество на отливане и специалната конструкция позволяват да удължим гаранционния период до 3 години за моделите Crosskill и Cracker. До 6 години за моделите Cambridge. Те се монтират към термично обработен вал (ø 60 мм) със здрава лагерна опора от всяка страна.

•Разстоянието между пръстените се регулира с помощта на прости крайни ограничители, разположени от всяка страна на групата. Тази настройка може да бъде направена без демонтиране.

Cambridge ø 500 мм

Идеален за баластиране на млади растения (за по-добър контакт между корените и почвата и подобряване на всмукването). Може също така да се използва след оран (с подравняваща дъска) или след подготовка на полето. Добър самопочистващ ефект.

Cambridge ø 550 мм (от 5.30 м класическа версия до 24.30 м):

  • Идентично приложение – използва се за тежки почви

Cambridge ø 600 мм (от 6.30 м до 16.30 м):

  • Идентично приложение – използва се за тежки почви

Crosskill ø 530 мм (цяла гама) и тежък Crosskill ø 600 мм само на Actiroll HD/HDC

За твърди буци и каменисти условия, добър самопочистващ ефект при влажни условия вследствие на разликата в диаметъра на пръстените

Cracker ø500 мм/ ø550 мм

Вследствие на движението на всеки пръстен по време на работа, тези пръстени може да бъдат по-чисти. Освен това, те прилагат натиск надолу за по-добър контакт между семената и почвата. В резултат на това се получава рохкав и незапечатващ горен слой и стабилни долни слоеве за по-добро развитие на корените. В комбинация с подравняваща дъска, тези пръстени са идеални за предсеитбена подготовка, за борба с вредители върху царевичните стебла, разрушавайки техните местообитания за зимен сън. Те също така помагат за братенето на трева и покълването на семена, осигурявайки по-добър контакт между семената и почвата.

Подравняваща дъска

• Подравняваща дъска превръща Actiroll в активен инструмент за подготовка на почвата, който извършва едновременно подравняване и разтрошаване с едно минаване, благодарение на високите вибрации на разтрошаващите органи.

•Позицията на подравняваща дъска може да се регулира хидравлично от кабината. За редуващи се зимни култури или тревни площи подравняващата дъска може лесно да се позиционира в неработна позиция.

Безопасен транспорт

•Страничните секции се застопоряват механично. Те също така заключват цилиндъра на транспортното устройство с цел максимална сигурност. Освен това, Actiroll HD и HDC се движат много плавно, благодарение на ниския център на тежестта.

•Транспортна ширина между 2.50 м и 3 м, в зависимост от диаметъра на пръстените

•Компактна машина и добра маневреност