“Уебсайтът е на Kverneland AS (“Kverneland”) и може да се използва само за информация. С влизането в уебсайта (“сайта”) и неговото използване вие се съгласявате да спазвате условията, посочени в настоящата правна информация. Освен това, вие се съгласявате да спазвате всички допълнителни ограничения, посочени в този сайт.

Kverneland ви позволява да видите и изтеглите информацията ("материалите") от този сайт само за ваши лични, нетърговски цели. Това разрешение не е прехвърляне на право на собственост върху материалите и материалите не може да бъдат променяни по какъвто и да е начин, или възпроизвеждани или публично излагани или разпространявани или използвани по друг начин за публични или търговски цели.

Kverneland не гарантира, че в този сайт и неговите сървъри няма вредни компоненти, напр. вируси. Освен това, Kverneland не гарантира точността или пълнотата на материалите или надеждността на твърдения, съвети, мнения или друга информация, показвана чрез този сайт. Нито Kverneland, нито други юридически лица в групата от компании “Kverneland Group”, вкл. техните дъщерни дружества, поемат отговорност за неточности или пропуски. Не може да се разчита на включените в този сайт материали във връзка с инвестиционни решения и др.

Kverneland не поема отговорност за преки или косвени загуби или щети от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на този уебсайт или съдържаща се в него информация.

Kverneland може да включва в този сайт линкове към уебсайтове, управлявани от други лица. Нито Kverneland, нито други компании от Kverneland Group, вкл. техните дъщерни дружества, не носят отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове и не поемат отговорност във връзка с достъпа до тези уебсайтове и тяхното използване.

Тази информация се подчинява и тълкува в съответствие със законодателството на Норвегия.”