iM FARMING Savings Calculator

iM FARMING Savings Calculator

Kverneland Group iM FARMING калулатор на спестяванията!

Искате ли да спестите разходи от торене, пръскане или сеитба? С iM Farming калулатор можете да изчислите потенциалните спестявания за вашите условия на работа.

Уебсайтът от Kverneland Group изчислява актуално възможните спестявания въз основа на размера на стопанството, формата на полето, работната ширина и действителните разходи за торене, пръскане и сеитба. Приложението изчислява спестяванията чрез използване на GPS функционалности, тъй като сега е възможно фермерът да засява, пръска и тори точно без никакво припокриване.

After you have selected the implement you use and filled in the field data, you will see how much you will save on using precision farming tools.

След като изберете инвенатара, който използвате и го попълните в полето, ще видите разберете колко бихте могли да спестите!

Натиснете тук , за да отворите iM FARMING калкулатор.

iM FARMING calculator 3
iM FARMING calculator 2
iM FARMING calculator