Kverneland Kultistrip: Устойчив, гъвкав и прецизен

Ограничените сеитбообороти, строгите екологични изисквания и икономическите аспекти изискват адаптиране на технологиите, които отговарят на всички изисквания на съвременното отглеждане. Ивичната обработка на почвата с Kverneland Kultistrip съчетава предимствата на конвенционалната обработка на почвата с безоранните практики. 

Kverneland Kultistrip: Устойчив, гъвкав и прецизен

С Kultistrip се обработва само участъкът от почвата, където е предвидено да растат растения. Устойчивото земеделие означава да защитите почвата си от ерозия и изпаряване на вода, без да жертвате добива. Това става чрез точно приложение в ивици и полагане на тор точно там, където трябва да расте растението. В зависимост от предвидената ширина на редовете до 70% от повърхността на почвата не се обработва.
Успоредно с обработкатата торът се поставя точно там, където растението се нуждае от него по време на развитието на културата. Това спестява време и енергия, като оставя устойчива на атмосферни влияния повърхност дори при трудни метеорологични условия.