Максимална гъвкавост и прецизност със сгъваемите щанги 36/24 метра

Щангите HSS 36/24 или 30/24 предлагат максимална гъвкавост и прецизност чрез възможността за пръскане на различни работни ширини.

Максимална гъвкавост и прецизност със сгъваемите щанги 36/24 метра

The 36/24 and the 30/24 metre steel boom are new working widths in the spray boom range. In this way farmers and contractors are able to spray at both 24m and on 30 or 36 metres, depending on the type of farm, field circumstances or specific crop.

36/24 и 30/24 метровата стоманена щанга са новите работни ширини в гамата на пръскачките. По този начин земеделските производители могат да пръскат,както на 24 м, така и на 30 или 36 м, в зависимост от вида на стопанството, условията на полето или конкретната култура.

 

Kverneland iXtrack T4 trailed sprayer in combination with a 36/24 metres boom 

These spray booms are possible in combination with the iXtrack T4 and iXtrack T6-series. The 30/24 or 36/24 metre spray boom in combination with a higher tank volume it will increase effiency by reducing working hours e.g. transport of water.