Kverneland MULTIRATE – за лесно и рентабилно торене

Ефективното управление на хранителните вещества в културите е важен фактор за осъществяване на печелившо земеделие. Повишаването на производителността и продукцията изисква по-голяма прецизност в земеделието. Все по-важно е да се прилагат няколко норми в рамките на работната ширина. За да се разпръсне точното количество тор на определено място, е необходимо да има различни норми в рамките на работната ширина.

Kverneland MULTIRATE – за лесно и рентабилно торене

Торачките Kverneland GEOSPREAD могат да променят схемата на разпръскване в зависимост от исканата норма на приложение на съответната секция. В зависимост от вариациите на полето и VRA карта могат да се използват до 8 секции с норми. Това означава по-прецизно прилагане на хранителните вещества, за да има по-добра ефективност от тях, по-добър добив и намаляване на разходите.
За да можете да използвате MULTIRATE, трябва да преобразувате NDVI или почвена карта в ISO-XML файл. Изтеглете картата с променлива норма в терминала и сте готови да торите с MULTIRATE с 2 до 8 норми.