СТОМАНАТА като наука

Фирмени лаборатории

Kverneland разполага с две фирмени лаборатории за изследване, разработване и контрол на специални борни стомани и по-сложни стомани, напр. инструментални стомани, използвани в плуговете. Това показва, че Kverneland се стреми да усъвършенства целия производствен процес на съвременни стомани със специални характеристики.

 

Тясно сътрудничество със сериозни стоманодобивни предприятия

Металурзите на Kverneland работят също така в тясно сътрудничество с най-сериозните стоманодобивни предприятия в Европа – тези, които гарантират постоянно спазване на стандартите за устойчиво качество. Обменът на технически данни и резултати от изследванията е двупосочен, което помага да бъдат създадени нови стомани с уникални свойства. По тази причина Kverneland може да закупи всяка година 25.000-30.000 тона специално изработени стомани.

 

Най-висок експертен опит

Експертният опит на Kverneland по отношение на стоманите е толкова голям и известен, че лабораториите на Kverneland извършват анализи и консултират компаниите, добиващи петрол в морето. Освен това, от години в завода на Kverneland се коват и закаляват части за производителите на земекопни машини.

 

Сложни производствени процеси за ненадминати резултати

Производството на топлинно третирани елементи илюстрира сложността на процеси и резултати по отношение  на топлинните обработки. Необходимо е да бъдат извършени няколко операции. Използва се процес, наречен Карбонизиране - насищане с въглерод за постигане на по-голяма твърдост на повърхността, запазвайки първоначалните свойства на стоманата във вътрешността. Въглеродът се въвежда във всяка отметателна дъска чрез газ в продължение на цели 12 часа. След това придружаващите партидата образци се изпитват в лабораторията, за да се провери дали е създадена желаната пластова структура. Резултатът е твърда като диамант повърхност и крепка вътрешност. По този начин се създава отметателна дъска, която е износоустойчива при оран и същевременно поема ударите без пропукване.