ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ продукти

HIGH quality production – Kverneland secrets

Технологията на Kverneland, разработена през годините от металурзите и учените на Kverneland, изисква специфични средства за производство, включващи ноухау и високи нива на инвестиции за устойчиви резултати.

Например производството на лемежи за плугове на Kverneland продължава да е несравнимо. Някои наричат това “тайна”.

Сложният процес на закаляване е изцяло автоматизиран, с което се гарантира пълен контрол и се избягват отклонения в качеството, за да се постигне оптимална износоустойчивост. Лемежите се коват, закаляват и темперират. Чрез процеса на топлинна обработка се постигат оптимални характеристики, свързани с якостта и твърдостта в различни части на лемежите. По този начин се предотвратяват пукнатините вследствие на стреса по време на оран и се намалява до минимум износването, с което се гарантира оптимална дълготрайност. Лемежите за плугове на Kverneland са с ненадминати качества.

  Picture G