Балировачки с променлива камера- Заедно балираме света!

Предимството от многогодишен опит в тази индустрия е включено в дизайна на най-новите серии 6000 на Kverneland балировачки с променлива камера. Те осигуряват ненадминато качество на балите, заедно с превъзходния производствен потенциал и изключителна дълготрайност.

Балировачки с променлива камера- Заедно балираме света!

Използвайки нашия опит и обширни познания за многото различни условия на работа, Kverneland е усъвършенствал системата за всмукване и дизайна на балната камера, за да оптимизират напълно процеса на формиране на балите.

Балите произведени от балировачките от серията Kverneland 6000 са с постоянен размер и качество, признати за най-добри в класа си  и напълно оценени от опитни професионалисти, които обичат да се гордеят с добре свършената работа.

Балировачките с променлива камера Kverneland са оборудвани с иновативната предна система PowerBind. PowerBind осигурява едно от най-бързите налични мрежови действия, осигуряващо добър тласък на продукцията в сравнение с конвенционалните системи. В допълнение PowerBind предлага много ниска товарна височина, за максимално удобство и спестяване на време.

Intelligent Density 3D - най-умният начин за усъвършенстване на балите!

Accurate control of baling pressure is essential to achieve correct bale density. Every crop is different and with the Kverneland Intelligent Density 3D

Подходящият контрол на напрежение при балирането е изключително важно за постигането на точната плътност на балите. Всяка култура е различна и с Kverneland Intelligent Density 3D можете да сте сигурни, че ще получите възможно най-добрият краен резултат - оптимално качество на фуража за Вашите запаси.

Variable Chamber round balers - Kverneland 6616 Plus - 6618 Plus, variable chamber and market leading bale density

Kverneland предлага обширна гама от балировачки с  вариращи камери достъпни на пазара с две продуктови линии, 6616-6618 проектирани специално за операции със сух материал като слама и сено и универсалните серии 6716-6720, които са еднакво приложими за силаж, слама и сено.

Кverneland 6700 сериите на моделите FlexiWrap комбинират висока плътност на балиране и бърз и точен трансфер. Това е идеалното решение при операция за един човек. Проектиран за работа в тежки условия, уникалното решение за пренасяне на бали осигурява безпроблемна работа дори на стръмни склонове

Балите на сериите 6000 на Kverneland не само изглеждат добре, но и са по-добри за увиване, складиране и транспортиране, което дава предимства чак до края, максимизирайки качеството на фуража и на значимите култури.

Вижте сериите 6000 в действие:

14. May 2018