Ecomat за допълнителните ползи на плитката оран

Проучванията показват, че при някои особени почвени условия се препоръчва плитка оран. Kverneland Ecomat позволява много ефикасно плитко оране от 6 см до 18 см. Работи добре с леки до средни почви и показва добри резултати при тежки почви.

Ecomat за допълнителните ползи на плитката оран
Агрономичните ползи

„Отпадъците от зърнени култури, растителни остатъци и плевели се смесват в по-малък обем почва, което води до по-високо съдържание на органични материали в горния слой на почвата. Управлението на водите е подобрено. По този начин почвата е по-лесна за работа и рискът от образуване на кора се намалява. Това води до добри условия за отглеждане ”. (T. Ryberg, професор в Университета за аграрни науки, Упсала, Швеция).

KV_Ecomat_3385

По-добре от намалената оран

В сравнение с намалена система за оран, Ecomat заравя по-ефективно растителните остатъци. Също така подобрява смесването на отпадъците с почвата, което гарантира, че семената влизат в контакт с почвата. По-ниската концентрация на отпадъци намалява риска от гъбична атака върху следващата реколта.

Подобрява се структурата на почвата. Използването на химикали е намалено. Растенията растат по-бързо. Следователно, Ecomat осигурява по-сигурен и стабилен метод на отглеждане с по-добри резултати.

По-добро от стандартната оран
В сравнение със стандартната оран, 20-30 см работна дълбочина за добре заровени плевели, Ecomat дава възможност за оран от 6 см до 18 см (веднъж снабден с Ecomat Ecoshare).

На принципа, колкото по-дълбока оран, толкова са по-високи изискванията за силата на дърпане. При Ecomat плитката оран изисква само лек трактор, а оттам и по-малък разход на гориво и уплътняване на почвата.

По-малко се нарушава структурата на почвата и се подобрява оттичането на вода, растенията растат по-бързо и по-добре.

ECOMAT

Увеличете ефективността

Ecomat тела

Дизайнът на частите Ecomat е доста специфичен за да  постигне  най-добри резултати при плитка оран. Например телата на Ecomat са по-къси и по-ниски от телата на плуга Kverneland. Цилиндричната им форма бързо преобръща почвата на 180º. Слама и други остатъци са добре смесени, поставени в долната част на браздата, като оставят повърхността без отпадъци.

Висока работоспособност
Ecomat се предлага от 5 до 8 бразди за работна ширина до 4 m. Дизайнът на технологията за термична обработка на стоманата Ecomat и Kverneland гарантира ниски повдигащи способности и ниски сили на дърпане. За стърнища може да се постигне 3-4 Ха / час при 12 км / час.

Packomat за 3 предимства
Packomat позволява незабавно възстановяване на изораната почва. Тази агрономична полза се комбинира с повишаване на ефективността: оран и повторно укрепване само с едно преминаване.

Не на последно място, икономическата полза: в тези 2 операции са включени по-малко разход на гориво и време. Packomat стабилизира още повече плуга, като намалява разкъсване и износване и следователно изискването за гориво. След това се оптимизира рентабилността.

P1160537-2-100

29.Октомври 2018