Максимална прецизност

Колкото по-прецизно и равно е засято захарното цвекло, толкова по-лесно се работи и жъне, и добива е по-голям. Прецизното засяване с GPS оборудване и GEOCONTROL, в комбинация с Monopill e-drive II е голяма стъпка напред към прецизната работа и намаляването на разходите. Инвентарите са оборудвани с технологията ISOBUS , която позволява лесен контрол с терминал IsoMatch Tellus PRO.

Максимална прецизност

Като иновативен доставчик   на селскостопански ивентари, Kverneland Group се утвърждава като водеща компания в областта на електронните системи за управление.

Прецизна сеитба с GEOCONTROL & GEOSEED.

SUGAR BEET STOCK

С помощта на GPS  и GEOCONTROL, всеки еликтрически задвижван елемент, се включва и изключва автоматично на точното място, което гарантира елиминирането на препокриванията с редове, които вече са били засяти. Това е изключително полезно в триъгълни полета, със заоблени или неправилни форми. Сеитбата може да продължи и през нощта, тъй като включването / изключването на изсяващите апарати е напълно надеждно.

GEOSEED- Прецизност на високо ниво

GEOSEED

GEOSEED е оптимално оборудване за Monopill e-drive II. В комбинация с GEOCONTROL и RTK точност при работа с GPS, Monopill e-drive II с GEOSEED позволява сеитбата с паралелен и диамантен модел на изсяване.

  • Паралелно или диамантено подравняване на растенията в редовете в различните А-Б линии на сеялката.
  • Оптимално усвояване на хранителните вещества от почвата , което се постига чрез равномерното разпределение на растенията.
  • Избягване на водна и ветрова ерозия в хълмисти условия
  • Възможност за култивиране през редовете.

21. Януари 2019