Машини за раздробяване на бали/Силажораздаващи машини- Свят на възможности

Машините за раздробяване на бали от Kverneland са ефективни и продуктивни решения, които минимизира разходите за експлоатация чрез по-висока точност и представяне.

Машини за раздробяване на бали/Силажораздаващи машини- Свят на възможности
Тези машини са проектирани, за да предоставят по-голям капацитет, постигайки по-голямо разстояние на издухване и приключвайки с работата по-бързо. Конструкцията на ротора и подбиращите лопатки предоставят по-ефективно действие и транспортиране на материал през шнека към постелята.

KV864028 ALT TAG

Значителен потенциал за спестяване

Използването на машините за раздробяване на бали, дава равномерно разпръскване на материала със значителен потенциал за икономия, поради по-равномерното разпределение.

Bale Choppers - Feeders, Kverneland 864, provides more capacity and increased blowing performance during operation

Благодарение на редукторите с две скорости, Вие може да използвате тази машина, както за създаването на постеля, така и за хранене на животните с възможност за работа, както с балиран материал, така и с насипен силаж.
Kverneland 864

Kverneland 864

Kverneland 856

Kverneland 856

Kverneland 853 Pro

Kverneland 853 Pro

Kverneland 852

Kverneland 852

Kverneland 852

26. November 2018