Нови опции, които могат да подобрят Вашият бизнес

Пакет за осветление за всички четири роторни гребла и тандемна ос за модели Kverneland 94125 и 95130

Нови опции, които могат да подобрят Вашият бизнес

Нова функция номер 1:

“Ние изкарваме тъмното на светло с новия комплект за осветление на четирите роторни гребла.”

Four Rotor Rakes - Kverneland 95130C Pro, simple electric control and high performance on field

Работата на тъмно може да бъде трудна, тъй като светлините на трактора не могат да осветят достатъчно критичните точки. Трите опционални работни светлини могат да Ви помогнат. Две светлини отпред на главния компютър осветяват зоната пред ротора. Една светлина на края показва откоса и качеството на греблото.

Нова функция номер 2:

“Ние осигуряваме сцепление с опционалната тандемна ос за моделите Kverneland 94125 и 95130!”

Всички нови модели могат да се носят на предните и задните ротори.

Four Rotor Rakes - Kverneland 95130C Pro, simple electric control and high performance on field

Тандемната ос има едно неподвижно колело за допълнителна стабилност, особено на склонове, а другото може да се управлява, за да се сведе до минимум разрушаването на тревната повърхност в извивките.

21. December 2018