Corona-19 Corona virus и неговото въздействие върху AG-машини за Kverneland Group: посрещане на обширните предизвикателства на тази пандемия

Съобщение на Изпълнителния съвет на директорите на Kverneland Group за Covid-19.

Corona-19 Corona virus и неговото въздействие върху AG-машини за Kverneland Group: посрещане на обширните предизвикателства на тази пандемия

Заедно сме изправени пред безпрецедентна ситуация с разпространението на коронавирус (COVID-19). Сърцата ни са с всички засегнати от вируса и се молим за пълното им възстановяване.

 

Благодарим на всички тези, които са на първа линия на критичните точки, както и в здравеопазването, правейки всичко по силите си, за да държат здрави и в безопасност останалите. Също така бихме искали да изразим нашата благодарност и солидарност с фермерите- които са ключова стълба в критичната хранителна верига във всяко едно общество- и да продължим към нашите клиенти, доставчици, дистрибуционни партньори и служители, които ги подкрепят.

 

След като преди няколко седмици Световната здравна организация обяви коронавируса за пандемия, се доказа, че ролята ни  в индустрията към сигурността на храната, е още по-критична от всякога, и подкрепяйки фермерите в производството на храни във всички сектори като в обработваемите култури, в млекопроизводството, в отглеждането на животни и др. както и в зеленчукопроизводството и специалното растениевъдство.

За да посрещнем големите предизвикателства на тази пандемия, ние постигнахме съгласие с нашия ангажиран персонал, партньори по снабдяване и дистрибуторски мрежи за широк набор от мерки, като внимателно следваме указанията на Световната здравна организация и местните здравни власти във всяка страна.

През настоящите седмици, ние ще продължим да работим усилено, за да осигурим непрекъснатите доставки на нови продукти и части, както и да гарантираме, че  нашите сервизни и продуктови специалисти са на разположение да съдействат по подходящия начин към партньорите за дистрибуция и земеделските производители, на възможно най-доброто ниво. Всичко все още се извършва в съответствие с важните предпазни мерки, издадени от органите в различните страни.

 На първо място силно приоритизираме здравето и доброто състояние на нашите клиенти, партньори и служители в отдадената ни работа да поддържаме процесите и системите, необходими да подсигурят продукцията и дистрибуцията на всякаква земеделска техника и резервни части.  Всички са насочени към подкрепа на нашата дистрибуция и земеделски производители и с това - да се гарантира, че веригата за доставка на храни работи максимално добре.  

    В това отношение ние също много се гордеем с това, че нашите служители полагат големи усилия, за да продължат дейността на компанията,  през тези предизвикателни времена за всички.   

 На равно с всички потребители на продуктите ни, ние сме наясно, че работата в земеделските предприятия се извършва в зависимост от сезона, което не може да бъде отложено. 

Чрез нашите търговци на селскостопанска техника ще направим всичко възможно да осигурим достъп до поръчаното оборудване, услуги и резервни части. Ако исканията останат без отговор, моля, свържете се с местната търговска компания или дистрибутор. В случай на спешни ситуации или специални ситуации, можете също да се свържете с нас по имейл.     

 

Kverneland Group

Изпълнителен съвет на директорите

 

Април 2020