Ефективна подготовка на почвеното легло с плугове Kverneland

Научете защо плуговете Kverneland са ключова стъпка към високи добиви и проходи.

Ефективна подготовка на почвеното легло с плугове Kverneland

Оранта е ефективен метод за подготовка на почвеното легло. Чрез него се контролират плевелите, вредителите и остатъците. По този начин се подобрява и почвеното здраве. 

Видеото обяснява защо да изберете плуговете на Kverneland.