Интелигентни решения за земеделие от Kverneland

Изборът е ваш: Конвенционална или прецизна обработка

Интелигентни решения за земеделие от Kverneland

Изберете най-доброто решение за земеделие за вас и вашата земя. Комбинирайте най-високите възможни доходи с устойчивост. Започнете с правилната обработка на почвата. Изборите, които правите зависят от различни фактори и трябва да отговарят на специфичните условия, в които работите  като почвена структура, сеитбооборот, растителните остатъци, икономическа и екологична ситуация.

Трябва да вземете предвид екологичните и правните аспекти. От конвенционалните методи до начините за опазване на почвата: трябва да се намери баланса на обработките в точното време, за да се постигнат високи добиви при най-доброто състояние на почвата ( аерация, влажност, биологична активност и други) с минимално количество енергия, време и инвестиции. За тази цел Kverneland предлагат пълна гама от интелигентни решения за земеделие. 

 

Конвенционална обработка

Интензивен метод на култивиране

• Пълна почвена инверсия чрез плугове

• По-малко от 15-30% почвени остатъци върху повърхността

• Подготовка на почвеното легло чрез активен инвентар или специализирана брана

• Силен фитосанитарен ефект при намалено на плевели и гъби – използване на по-малко хербициди и фунгициди 

 

Прецизна обработка

Мулчиране

Намалена интензивност по отношение на дълбочина и честота на обработката

• Повече от 30% от растителните остатъци остават на повърхността

• По-дълъг период на покой на почвата

• Култиваторът и/или дисковете инкорпорират растителните остатъци в горните 10 см на почвата за по-стабилна почва

•Цялостна обработка – подготовка на сеитбеното легло и сеитба с едно минаване

•Защита от почвена ерозия чрез редуциране на загубите на почва и вода 

• Подобряване на задържането на влага в почвата

 

Ивична обработка

• Обработване в ивици преди или по време на сеитбата на 1/3 от ширината на реда (Loibl, 2006). До 70% от повърхността на почвата остава недокосната

• Stril-till технологията комбинира предимствата на конвенционалното обработване на почвата като изсъхване и повишаване на почвената температура с предимствата на опазването на почвата от no-till като се разрушава само тази зона от почвата, където ще бъдат поставени семената

• Точно депозиране на тор

• Защита на почвата срещу ерозия и суша

No-Till

Екстензивен метод

• Обработването на почвата в дълбочина предотвратява хоризонталните слоеве в почвата или промените в плътността

• Увеличаване на инфилтрацията на вода, развитието на корени и абсорбцията на хранителни вещества

• Корените на растението са основополагащи за здравето на самото растение, тъй като доставят хранителни вещества и вода, допринасяйки за по-висок добив

• Силните корени правят растенията по-устойчиви на вятър и суша

• Индиректно създаване на енергия