IsoMatch GEOCONTROL

Като земеделец Вие искате да имате последната технилогия, която да Ви помага в ежедневните задачи в стопанството. Kverneland Group непрестанно търси как да подобри продуктите си. Последните обновления са на IsoMatch GEOCONTROL, който е достъпен с версия V1.7.0.21.

IsoMatch GEOCONTROL
MicrosoftTeams-image (18)

Какво е IsoMatch GEOCONTROL?

IsoMatch GEOCONTROL е допълнително софтуерно приложение в IsoMatch Tellus GO+ или PRO, което Ви помага да управлявате всички ISOBUS съвместими Kverneland машини, като пръскачки и сеялки. Комбинирам с GPS приемик напълно отговаря на нуждите от гледна точно на лесно, умно и ефективно земеделие.

Какво ново?
В IsoMatch GEOCONTROL V1.7.0.2  ще намерите няколко нови функции, които ще направят работата на полето по-лесна и ефективна.

Увеличен брой секции 

Докато щангите на пръскачките се увеличават, както и търсенето на идивидуален контрол на дюзите, само 88 секции в Секционен Контрол ограничават управлението на пръскачките с щанги от 54 метра. В тази версия, IsoMatch Tellus Pro може да контролира до 110 секции, като по този начин всички пръскачки на Kverneland могат да работят с индивидуален контрол на дюзите.

Езици
В тази версия са добавени Японски, Хърватски, Гръцки, Сръбски и Словенски

Запис на границите на полето

When you wish to record your field boundary, you can now turn off sections manually and then only the activated sections will be recorded rather than the working width of the boom as previously happening. Запис на границите на полето

Когато искате да запишете границите на полето си, можете ръчно да изключвате секции и тогава само активираните секции ще се запишат,вместо работната ширина на щангата, както се случваше досега

Импорт/експорт от IsoMatch FarmCentre

Когато използвате IsoMAtch GEOCONTROL  заедно с IsoMatch FarmCentre, ще можете даполучавате известия на всички поддържани езици.

Номерирането на TC и VT е актуализирано 

В тази нова версия можете да намерите TC и VT номерирането според EAF стандартите от 1-32.

Звуково известие при обръщане
Когато използвате IsoMatch GEOCONTROL, софтуерът разпознава, когато обърнете трактора назад. Преди това щяхте да получите едно силно предупреждение. Сега това е променено на 3 звукови сигнала, които ще се повторят след 20 секунди при шофиране назад.

За повече информация относно тази нова версия на IsoMatch GEOCONTROL, моля, свържете се с вашия местен търговски представител