Kverneland 7740 - Професионалният избор!

Високопроизводителни фолиращи машини, съчетаващи предимствата на обръщателната система

Kverneland 7740 - Професионалният избор!

Фолиращите машини 7740 на Kverneland са създадени, за да предложат бързо и прецизно фолиrане на Вашата реколта. Инвенстицията във фолиращите машини е Вашата гаранция за рентабилно фолиране на балите.

Kverneland 7740 е идеална за хора, които фолират големи количества бали, но все още предпочитат лекотата на работа със системата за фолиране. 7740 е проектирана за високи резултати дори при работа в хълмисти терени.

Като опция Kverneland 7740 може да се оборудва с HSP

kvern-7740-OptiSpeedsensor-HR-gkeorgv8ys

HSP е комбинация от две разработки (DuoWrap и OptiSpeed)

DuoWrap позволява фолирането на две бали едновременно. Това води до 50% по-бързо фолиране в сравнение с машините с една ролка. OptiSpeed е електронно управление на скоростта на фолиране.

HSP пакетът предоставя капацитет на обръщащата машина с работна скорост, близка до тази на сателитните фолиращи машини в най-добрите работни условия.

31 Януари 2022