Здрава почва с плуговете Kverneland

Научни проучвания доказват, че  оранта като метод на обработка намалява потенциала за развитие на болести по почвата.

Здрава почва с плуговете  Kverneland

Здравите почви осигуряват високи добиви

  • Предимствата на оранта

Оранта като метод на обработка на почвата е от съществено значение за постигането на високи добиви и доходи. Едно от предимствата е контролирането на вредителите. Оранта намалява потенциала за развитие на болести по почвата, както е показано в таблицата. Съдържанието на микотоксини в следващата култура се намалява с повече от 80%. Следователно почвите са по-здрави.

Fungal deseases after ploughing
  • Резултати

Когато се сравняват добивите след оран с добивите след прецизна и директна сеитба, в долното общоевропейско проучване се вижда, че оранта гарантира най-добри добиви.

Table Yields comparison

Когато на националните шампиони по оран е заден въпросът "Защо да орем с Kverneland?", отговорът е много ясен: "По мое мнение оранта води до високи добиви, дори при екстремни условия. Изчистената и здрава конструкция, както и лесното настройване са основните предимства на плуговете Kverneland." Йоханес Бенделе, немски шампион по оран

Anhang 2

    

  • Изберете правилното плужно тяло

Качествената оран изисква правилното съчетаване на плужните тела с типа почва. Други фактори като работна ширина, дълбочина, влажност и структура на почвата, скорост на оран и не на последно място трябва да се вземат предвид видовете и количество остатъци.

Kverneland предлага тела за всякакви почви; плужни тела, известни със своята здравина в цял свят.

Body 28
Body 30

При оран на слама при идентични условия с тела на Kverneland № 30 и № 28, ако заравянето изглежда идентично по дълбочина, разпределението на сламата през почвения профил в тази специфична почва показва различни резултати. В този точен случай, тяло No 30 разпределя по-равномерно сламата за по-лесно разлагане. Тяло 28 разпръсква по-равномерно сламата по ширината на почвения профил.

Можем да заключим, че оран с Kverneland позволява ефективно заравяне на остатъците, намалява потенциала за гъбични заболявания, запазва здравето на почвата и осигурява високи добиви.

 

Table Ploughing performance