Прецизност и ефективност за незабавнa възвръщаемост

Колко по-прецизно и равно е засято захарното цвекло, толкова по-лесно се обработва и жъне и толкова по-голям е възможният добив. 

Прецизност и ефективност за незабавнa възвръщаемост
Banner-Monopill_KW482020

Сеитбата с GPS, GEOCONTROL и GEOSEED, в комбинация с Monopill e-drive II, e голяма стъпка към прецизното земеделие и спестяване на разходи. Тези машини са оборудвани с технологията ISOBUS, която лесно може да се контролира чрез терминал IsoMatch Tellus PRO.

Като иновативен производител на земеделски инвентар, Kverneland Group се определя като водеща компания в сферата на електронините системи за управление.

Прецизна сеитба с GEOCONTROL & GEOSEED

GEOCONTROL – спестяване на разходи и незабавна възвръщаемост

Всеки електрически задвижван елемент, в комбинация с GPS и GEOCONTROL, се включва или излючва автоматично на точното място, гарантирайки липсата на презастъпвания. Това е доста удобно при триъгълни полета, на извити или неравни граници. Също можете да продължите със сеитбата и през нощта, тъй като автоматичното включване и изключване на сеещите елементи е напълно надеждно.

GEOSEED – Прецизност на високо ниво

KV-monopill-e-drive-II-003-jpg-jpg-g19b5qrkky (1)
KV-monopill-e-drive-II-004-jpg-jpg-g19b5sg922

GEOSEED Ниво 1 е синхронизацията в работната ширина на Monopill e-drive II и позволява перфектно поставяне на семена. Положителни ефекти са най-оптималното използване на хранителните вещества, вода и слънце. Освен това рискът от вятърна и водна ерозия е намален.

GEOSEED Ниво 2, поддържано от RTK GPS, е синхронизация извън работната ширина на машината по цялото поле. Това предлага опция за механичен контрол на плевелите и в посоката на сеитба.

For further information, please refer to:  https://ien.kverneland.com/Seeding-Equipment/Precision-Drills/Kverneland-Monopill-Monopill-e-drive-II and www.imfarming.kvernelandgroup.com.