Kverneland 7740- Професионалният избор

Фолиращите машини   Kvarneland предлагат бързо и точно фолиране на Вашите фуражни култури. Инвестицията във фолиращите машини e Вашата гарация за ефективно фолиране на балите.

Kverneland 7740- Професионалният избор

Прикачната машина за фолиране на Kverneland е идеална за хора, които фолират големи количества бали, но все още предпочитат леснотата на системата за фолиране. Предназначена е за висока производителност, дори при трудни и хълмисти условия. Kverneland 7740 предлага здрав дизайн и способност да работи с бали тежки до 1200кг.

 

Kverneland

Машината за фолиране Kverneland 7740 опционално може да бъде оборудвана с HSP.

 

HSP е комбинация от две разработки- DuoWrap и OptiSpeed.

Първата- DuoWrap  прозволява фолиране с две ролки едновременно.  Постигане на устройствено презастъпване до 66%- времето да покриете балите се намалява  до една трета. Втората разработка, наречена OptiSpeed, е електронният котрол на скоростта на въртене.

Високоскоростния пакет (HPS) предоставя капацитета на обръщащата машина с работна скорост близка до тази на сателитните фолиращи машини в най-добрите работни условия.

5 March 2018