БАЛИРАНЕ

Балировачки и фолиране на бали

preserve-icon

Балиране

Ефектирнвото събиране на посевите е важно за производството на качествен фураж. Чистото прибиране и бързото компресиране в стегнати бали запазва хранителните качества и увеличава хранителната стойност, докато запазва разходите за транспорт и събиране до минимум.