СЪБИРАНЕ

Rakes and Tedders

Process-icon

Събиране

Събирането на посевите, направено по ефективен начин ще подобри събирането на тревата, като гарантира правилното съдържание на сухо вещество и най-добрата хранителна стойност. Подреждането за ефективно изсушаване на културата, последвано от загребване в точни и равномерно оформени участъци запазва хранителната стойност на културата.