ТОРЕНЕ

Дискови торачки

spread-icon

Торене

Оптимално разпръскване на тора означава използване на точното количество хренителни вещества и избягване на презастъпванията и загубите. Всеки посев заслужава най-добрата грижа, което е от изключителна важност, за да достигне до своя пълен потенциал.